Verdere studie.

Wie zelf verder wil studeren of de bronnen raadplegen die voor ons het uitgangspunt waren bij het maken van deze website, kan hier voor verdieping terecht. Onder Bronnen vindt u de integrale teksten van de boeken van Alice Bailey en Helena Blavatsky.

Deze boeken zijn online vrij toegankelijk via de websites van Lucis Trust (Alice Bailey boeken) en de Theosophical Society (Blavatsky). De online-boeken van Blavatsky zijn in het Nederlands beschikbaar, die van Bailey vooralsnog alleen in het Engels.

Daarnaast kunnen deze werken uiteraard ook als hardcopy besteld worden. Op de genoemde websites zijn daarvoor mogelijkheden aangegeven.

Naast deze bronnen biedt de door Alice Bailey in het leven geroepen Arcane School studiemogelijkheden ter verdieping met Meditaties voor degenen die zich nader willen oriënteren op “…de praktijk van de spirituele principes en waarden waarop een samenleving van een stabiele en onderling afhankelijke wereld kan worden gebaseerd.”  Aangeboden worden activiteiten als Driehoekenwerk en de jaarlijkse Conferenties rondom Pinksteren.

De doelstellingen van de Theosofische Vereniging worden uitvoerig op haar website omschreven.

Ook treft u hier aan een verwijzing naar de, inmiddels opgeheven, stichting Relato. Het boekje Een Plan voor de Nieuwe Tijd is een vertaling van Entering Aquarius door Michal J. Eastcott en Nancy Magor, en is gebaseerd op de boeken van Alice Bailey. Het is wellicht wat toegankelijker geschreven dan de A.A.B.-boeken en daarom geschikt voor hen die voor het eerst kennismaken met deze materie. Het boekje Entering Aquarius is verkrijgbaar via de website van Sundial House.

Als onderwerpen ter verdieping zijn de verhandelingen over de Vijf Steden – Vijf Wereldchakra’s en over Autisme vanuit esoterisch perspectief van de hand van Leoni Hodgson het bestuderen waard.

Woordenlijst

Een woordenlijst met de meest gebruikte “vreemde” termen en hun betekenis binnen de context van deze website completeert het geheel.