N.B. Een uitvoerige beschouwing van de hand van Leoni Hodgson over de Vijf Centra in relatie tot de wereldchakra’s is op deze pagina te vinden.

Alice Bailey spreekt in Esoterische Astrologie (blz. 457/458, Engelse uitgave) over:

“…doorvoerkanalen van planetaire energie door middel waarvan grote, algemene gevolgen in het uiterlijk, planetair leven worden teweeggebracht. In dit vijfde wortelras zijn er slechts vijf van zulke kanalen voor zover er gevolgen voor het mensdom uit voortvloeien; de ontvankelijkheid van de mens daarvoor wordt aangetoond door het feit van hun betrekkelijke belangrijkheid bij het bepalen van wereldgebeurtenissen en wereldaangelegenheden. Waar één van deze kanalen voor geestelijke energie wordt aangetroffen, zal er ook op dezelfde plaats een stad van geestelijk belang zijn. Deze vijf punten zijn:

1. Londen. — Voor het Britse Rijk.
2. New York. — Voor het westelijk halfrond.
3. Genève. — Voor geheel Europa, met inbegrip van Rusland.
4. Tokyo. — Voor het Verre Oosten.
5. Darjeeling. — Voor geheel Centraal-Azië en India.

Later zullen er nog twee punten of kanalen voor energie bijgevoegd worden, doch de tijd is er nog niet rijp voor.
Door deze vijf plaatsen en door de gebieden in de nabijheid ervan stroomt de energie van vijf stralen die de mensenwereld beheersen, gevolgen van planetaire betekenis veroorzaken en de richting van de gebeurtenissen bepalen. Een studie van de geschiedenis en van de huidige aangelegenheden zal enig begrip geven van hun belangrijkheid met betrekking tot vier van deze punten. De uitwerking van de kracht welke door het Darjeeling-centrum stroomt treedt niet zo onmiddellijk naar voren, doch het is van groot belang als een uitdelend bemiddelingspunt voor de Hiërarchie en in het bijzonder voor die Leden van de Hiërarchie die zich met de huidige menselijke aangelegenheden bezighouden en ze beïnvloeden in deze tijd van ernstige crisis.
Deze vijf punten van leidinggevende energie vormen door hun onderlinge verhouding twee driehoeken van kracht:


1. Londen — New York — Darjeeling.
2. Tokio — New York — Genève.

Genève en Darjeeling zijn twee centra waardoor zuivere geestelijke energie gemakkelijker kan worden gericht dan door de andere drie en daarom vormen zij de hogere punten van hun respectievelijke driehoeken. Hun invloed is subjectiever dan die van Londen, New York of Tokyo. Tezamen vormen zij in deze tijd vijf centra van „aandrijvende” energie.
Het kan misschien ook interessant voor u zijn te weten welke de regerende stralen en astrologische tekens van deze vijf plaatsen zijn, althans voor zover zij in deze tijd en gedurende dit huidig tijdperk kunnen worden gegeven. Vergeet niet dat de persoonlijkheidsstraal zich van periode tot periode wijzigt in verband met landen en steden gelijk het geval is met de individuele mens.”

Stad Ziel Persoonlijkheid Teken
Londen 5e 7e Tweelingen
New York 2e 3e Kreeft
Tokyo 6e 4e Kreeft
Genève 1e 2e Leeuw
Darjeeling 2e 5e Schorpioen