Door de Theosofische Vereniging werden de boeken van Helena Petrovna Blavatsky online ter beschikking gesteld. Hieronder volgt een opsomming van de hoofdstukken die gelinkt zijn aan de betreffende hoofdstukken op de site van de Theosofische Vereniging. Ze kunnen geopend worden door op de lichtblauwe hoofdstuktitels te klikken of door in de frames bij elk hoofdstuk te scrollen. Om binnen de hoofdstukken meer specifiek te zoeken verwijzen wij naar de eigen website van de Theosofische Vereniging.


DE GEHEIME LEER – deel II


INHOUD


TWEEDE DEEL

HET ONTSTAAN VAN DE MENS

Inleidende opmerkingen
 • Over de archaïsche stanza’s en de vier voorhistorische continenten
 • Het onvergankelijke heilige land
 • Het land van de Hyperboreeërs
 • Lemurië
 • Atlantis
 • De tropen aan de pool

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


AFDELING 1

VERTALING VAN STANZA’S MET TOELICHTINGEN

UIT HET GEHEIME BOEK VAN DZYAN


De stanza’s

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 1. Het begin van bewust leven
 • De mens, de derde logos
 • De hemelse bestuurders van de mensheid
 • Moedersterren en zusterplaneten
 • Drie soorten licht
 • De getallen van de schepping
 • De eerste oorlog in de hemel

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Twee voordiluviaanse sterrenkundigen

Stanza 2. Zonder hulp faalt de natuur
 • De monsters van de Chaos
 • De ‘dubbele draak’
 • Schepping van goddelijke wezens volgens de exoterische verhalen
 • Wie zijn de vlammen?

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


De chronologie van de brahmanen
 • Het ras dat nooit sterft
 • Kosmogonie, een intelligent plan

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 3. Pogingen tot het scheppen van de mens
 • De verschillende klassen van scheppers
 • De mens, een god in diervorm
 • ‘Vuren’, ‘vonken’ en ‘vlammen’

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 4. Schepping van de eerste rassen
 • De overeenstemming van en de verschillen tussen de incarnerende krachten
 • Pitri’s van de goden en van de demonen
 • Wat Prometheus symboliseerde
 • De hamer van Thor
 • De goddelijke opstandelingen
 • De vader van de mens: de zon

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 5. De evolutie van het tweede ras
 • Het geheime werk van Chiram
 • Het ‘naar buiten groeien’ van rassen
 • Leda, Castor en Pollux
 • De goddelijke hermafrodiet
 • Jah-Hovah androgyn
 • De joodse naam van God

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 6. De evolutie van de ‘zweetgeborenen’
 • Dubbelgeslachtelijke voortbrenging
 • Het maagdelijke derde Ras
 • Enkele woorden over zondvloeden en Noachs
 • Verschillende zondvloeden
 • De Ark-symbolen
 • Konden er 18.000.000 jaar geleden mensen bestaan?
 • Spontane generatie
 • Het zonnestelsel in de Purana’s
 • Oceanen van koolzuur?

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 7. Van het half-goddelijke ras tot de eerste mensenrassen
 • Monaden en Ronden
 • Een uitleg die tot nadenken stemt
 • Een heilige gehypnotiseerd
 • Zweetgeborenen en androgynen

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 8. Evolutie van de zoogdieren. De eerste val
 • Archaïsche zoölogie
 • De zonde van de verstandeloze mensen

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Mogelijke bezwaren tegen het voorafgaande

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 9. De laatste evolutiestadia van de mens
 • De harige mensen van China [zie voetnoot]
 • De scheiding van de geslachten
 • De oorspronkelijke taal

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Edens, slangen en draken
 • De hof van Eden, een school
 • Vliegende kamelen
 • Twee scholen van magie
 • De vliegende draken

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


De zonen van god en het heilige eiland
 • De tovenaars van Atlantis

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 10. De geschiedenis van het vierde ras
 • De mysteriën bij de Maya’s
 • Mythen over satan
 • Mahasura en satan
 • De mens, de bleke schaduw van God
 • De vloek van Vasishta

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Archaïsche leringen in de Purāna’s en in Genesis. Stoffelijke evolutie
 • Van worm tot mens
 • Gelijkheid van het menselijke en het dierlijke embryo

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Een panoramisch overzicht van de eerste rassen
 • De natuurlijke ‘val’
 • De symboliek van Kronos

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 10. Vervolg
 • De gouden eeuw
 • De uiterlijke menselijkheid van de duivel

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Zijn de reuzen een verzinsel?
 • De zeven maagdelijke jongelingen
 • De Tibetaanse Lilith
 • De mensenrassen zijn niet alle menselijk

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


De rassen met het ‘derde oog’
 • Occulte fysiologie
 • De evolutie van het oog
 • Het derde oog is nu een klier

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


De oorspronkelijke manu’s van de mensheid
 • De vier eerdere rassen
 • De esoterische betekenis van ‘vis’

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 11. De beschaving en vernietiging van het vierde en vijfde ras
 • Degeneratie van de mensheid
 • Atlantis nu oceaanbodem
 • Klimaatveranderingen
 • Hoe men symbolen moet lezen
 • De voordiluviaanse Boeddha’s

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Cyclopische ruïnes en kolossale stenen als getuigen voor het bestaan van reuzen
 • Levende, sprekende en bewegende stenen
 • Er is een god nodig om een mens te worden

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Stanza 12. Het vijfde ras en zijn goddelijke leermeesters
 • De draak in de astronomie
 • Slangen en draken in verschillende stelsels van symboliek
 • De siderische en kosmische tekens
 • Onze goddelijke leermeesters
 • De oorsprong van de mythe van satan
 • Noach was een kabir, dus moet hij een demon zijn geweest
 • De oudste Perzische overleveringen over de polaire en de verzonken continenten
 • Westerse speculaties, gebaseerd op overleveringen van de Grieken en uit de Purana’s
 • De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Aanvullende fragmenten uit een toelichting op de verzen van stanza 12
 • De oudste geschriften over Atlantis
 • De ondergang van Atlantis
 • De rassen, onderrassen en familierassen

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


Conclusie

AFDELING 2

DE ARCHAÏSCHE SYMBOLIEK VAN DE WERELDRELIGIES


Esoterische leringen in alle heilige geschriften bevestigd

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


16. Adam-Adami
 • De kabbalistische vier Adams

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


17. Het ‘heilige der heiligen’. Zijn ontaarding
 • Christelijke symboliek
 • De Brahma ‘met de vier gezichten’
 • De oude en de nieuwe Jehova

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


18. Over de mythe van de ‘gevallen engel’ in haar verschillende aspecten
 • De boze geest: wie en wat?
 • De goden van het licht komen voort uit de goden van de duisternis
 • De vele betekenissen van de ‘oorlog in de hemel’

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


19. Is pleroma de legerstede van Satan?
 • De personifiërende geest van Jehova
 • Het mysterium magnum
 • De logos en satan zijn één

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


20. Prometheus, de titan
 • Zijn oorsprong in het oude India
 • De zegening die hij geeft

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


21. Enoïchion – Henoch

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


22. De symboliek van de mysterienamen Iao en Jehova en hun verband met het kruis en de cirkel
 • Kruis en cirkel
 • De val van het kruis in de stof

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


23. De Upanishads in de gnostische literatuur
 • Wanneer de tijd niet meer zal zijn
 • De wijsheid van het goddelijke Zelf

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


24. Het kruis en het Pythagorische tiental
 • De vijf dienaren van Poseidon
 • Het mysterie van het getal zes
 • Het kruis, een latere christelijke toevoeging

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


25. De mysteriën van het zevental
 • Saptaparna
 • De Tetraktis in verband met de zevenhoek
 • Het zevenvoudige element in de Veda’s
 • Het zevental in de exoterische boeken
 • Zeven in de sterrenkunde, de wetenschap en de magie
 • De zeven zielen van de egyptologen

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


AFDELING 3

EEN CONFRONTATIE VAN DE WETENSCHAP

MET DE GEHEIME LEER

1.Archaïsche of hedendaagse antropologie?
 • De occulte en de moderne leer
 • De wetenschap zwijgt bij elk vraagstuk

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


2.De voorouders die de wetenschap aan de mensheid biedt
 • Verschillende methoden van voortplanting
 • Een pithecoïde mens gevraagd
 • Plastidulaire zielen en bewuste zenuwcellen
 • De atomen van onze ‘vader-Bathybius’

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


3.De fossiele overblijfselen van de mens en de mensaap
 • Geologische feiten over de vraag van hun verwantschap
 • Onoverkomelijke moeilijkheden voor de darwinisten
 • Westers evolutionisme: de vergelijkende anatomie van de mens en de mensaap
 • Het argument van de ‘rudimentaire organen’
 • ‘Verkort weergegeven geschiedenis’ in de foetus
 • Het darwinisme en de oudheid van de mens: de mensapen en hun voorouders
 • Het bewijs uit schedels

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


4.De duur van de geologische tijdperken, rascyclussen en de oudheid van de mens
 • De schets van de chronologie door Sayce
 • (a) Hedendaagse wetenschappelijke beschouwingen over de ouderdom van de aardbol
 • De adept-sterrenkundige
 • (b) Over ketens van planeten en hun veelvoudigheid
 • Bewustzijnstoestanden
 • Werelden, genoemd in de bijbel
 • (c) Aanvullende opmerkingen over de esoterische geologische chronologie
 • Parallellisme van het leven
 • De twee wetenschappen tegenover elkaar gesteld
 • De paleolithische dierenschilder
 • De astrale mens, de oplossing
 • De kabbalisten en de wetenschap

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


5.Organische evolutie en scheppende centra
 • Dhyan-Chohans en deze centra
 • (a) De oorsprong en evolutie van de zoogdieren
 • (b) De Europese paleolithische rassen. Oorsprong en verspreiding

Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


6.Reuzen, beschavingen en verzonken continenten in de geschiedenis
 • Een geheimzinnig volk
 • De zeven sabbatten
 • De ‘Openbaring’ en de ‘Geheime Leer’
 • Druïdenstenen
 • Rassen van reuzen
 • Mazdeïsche ‘zeven aarden’
 • (a) Enkele mededelingen in de klassieken over de heilige eilanden en continenten
 • Het erfdeel van Atlantis
 • Het goden voortbrengende land
 • De macht van namen
 • De zonen van Coelus en Terra
 • Zuidelijk en noordelijk Atlantis
 • Niobe en haar kinderen
 • De tijdcyclussen
 • De titanen in gevangenschap
 • Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


  7.Wetenschappelijke en geologische bewijzen voor het bestaan van verschillende verzonken continenten

  • Bevestiging van het occultisme door de geologie
  • Bewijs uit de flora
  • Atlantis nodig voor de etnologie
  • Astraea valt op haar hoofd
  • Communicatie tussen eilanden in de Grote Oceaan
  • Bewijs uit de taal
  • Ragon verklaart symbolen van vrijmetselaars
  • Het einde een passende inleiding tot de waarheid

  Gebruik de titellink als uw browser geen iframes ondersteunt.


  De Geheime Leer 2:vii-xiii

  © 1988 Theosophical University Press Agency
  Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag