Lijst van Ingewijden met hun Stralen

Er bestaat een volledig bijgewerkte tabel van ruim 1600 historische en min of meer bekende figuren met hun Stralen en Punt van Evolutie. Deze gegevens werden door de Meester van Benjamin Creme gedurende ca 40 jaar aan hem doorgegeven met het doel ze als studiemateriaal te gebruiken teneinde meer inzicht te krijgen in de manier waarop de invloed van de stralen zichtbaar wordt in de levens van bekende persoonlijkheden. Deze lijsten werden reeds eerder gepubliceerd door organisaties als Share International en de nieuwsdienst Astron. Ze komen voor een groot gedeelte ook voor in de boeken van Benjamin Creme.

Gebruikte afkortingen:
PvE: Punt van Evolutie: het punt van inwijding dat de betreffende figuur aan het eind van zijn incarnatie bereikt heeft.
Ziel: de straal van de ziel. Deze blijft gedurende alle incarnaties hetzelfde.
P: de straal van de persoonlijkheid.
Ps: de straal die de persoonlijkheid tijdens zijn vorige incarnatie had en die zijn invloed nog in zekere mate doet gelden gedurende het laatste leven.
M: de straal van het mentale lichaam.
Ms: de straal van het mentale lichaam tijdens de vorige incarnatie.
A: de straal van het astrale (of emotionele) lichaam.
As: de straal van het astrale (emotionele) lichaam tijdens de vorige incarnatie.
F: de straal van het fysieke lichaam.
Fs: de straal van het fysieke lichaam tijdens de vorige incarnatie.

Deze lijst kan als PDF-bestand aangevraagd worden via het contactformulier.