Blavatsky introduceerde de theosofie in de westerse wereld. Door deze stroming zijn begrippen als karma en reïncarnatie bekend geworden. Volgens Blavatsky komen theosofische ideeën overal in oude en nieuwe religies voor en gaat het dus niet om een nieuwe leer. Op die manier beschouwd zou de theosofie een van de meest universele stromingen zijn die er bestaan. Blavatsky heeft onmiskenbaar een grote invloed gehad op het latere esoterisch-filosofische denken. In de 17 jaar dat zij schreef was zij bijzonder productief ondanks het feit dat zij regelmatig ernstig ziek was. Op een boekenplank zouden de door haar geschreven boeken iets meer dan een meter innemen.

Door de Theosofische Vereniging werden de boeken van Helena Petrovna Blavatsky online ter beschikking gesteld. Hieronder volgt een opsomming van de hoofdstukken uit haar magnum opus “De Geheime Leer”. Ze zijn gelinkt aan de betreffende hoofdstukken op de site van de Theosofische Vereniging. Ze kunnen geopend worden door op de lichtblauwe hoofdstuktitels te klikken of door in de frames bij elk hoofdstuk te scrollen. Om binnen de hoofdstukken meer specifiek te zoeken verwijzen wij naar de eigen website van de Theosofische Vereniging.


DE GEHEIME LEER – deel I


Deel I, Het ontstaan van de kosmos, behandelt de geboorte en de structuur van heelallen, zonnestelsels, kometen, planeten en onze eigen Aarde en de ‘levensgolven’ daarop; verder verschijnselen als kracht, stof en kosmische elektriciteit; hoe het Ene zich differentieert tot het Vele, en de aard en de lotgevallen van de atomen tijdens de kringlopen van de kosmos.


DE GEHEIME LEER – deel II


Deel II, Het ontstaan van de mens, beschrijft de pelgrimstocht van de mens door een reeks rassen heen; de tweevoudige evolutie van geest en stof; de gevallen engel en de mythe van Prometheus; met bewijsmateriaal, ontleend aan de heilige geschriften, overleveringen, symbolen en legenden uit de oudheid en uit een meer recente tijd.