Michal J. Eastcott en Nancy Magor

Michal J. Eastcott en Nancy Magor waren beiden in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw naaste medewerkers van Roberto Assagioli, de Italiaanse pionier van de transpersoonlijke psychologie en psychotherapie. Hij was arts, psychiater en psychotherapeut en de grondlegger van de psychosynthese, een model van de mens dat lichaam, geest en ziel omvat. Dit legde het fundament voor de therapeutische psychosynthese, maar wordt ook toegepast in de pedagogiek, op sociaal gebied, op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling en van de intermenselijke betrekkingen. Psychosynthese geldt als een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de humanistische en transpersoonlijke psychologie en psychotherapie. Hij verwierf grote bekendheid als de ontwikkelaar van de transpersoonlijke psychologie en psychotherapie, waarin hij o.m. verbindingen legde met de Alice Bailey-leringen. Hij was ook mede-oprichter, lid en vertegenwoordiger van de door Alice Bailey opgerichte Arcane School in Italië.
Eastcott, Assagioli en MagorNancy Magor, Roberto Assagioli en Michal J. Eastcott
Assagioli was ook actief op het gebied van bewustzijn en transpersoonlijk werk. Nadat hij zijn studies Theosofie en Oosterse Filosofie voltooid had, ontwikkelde hij in zijn geschriften allerlei meditatietechnieken, waaronder reflecterende, receptieve en creatieve meditatie. Hij leverde eveneens bijdragen aan verschillende spirituele groeperingen in de traditie die bekend staat als de Oude Wijsheid.

Uiteindelijk was Assagioli daardoor een van de eerste psychologen die de spirituele aard van de mens (h)erkende, samen met Abe Maslow. Zijn werk werd bekend als de psychosynthese, een meer klinisch toegepaste vorm van psychotherapie waarin de transpersoonlijke aspecten van menselijke ervaring ingebed zijn.

Michal J. Eastcott en Nancy Magor reisden voortdurend op en neer tussen Italië en Engeland. Zij verzorgden de vertalingen voor Assagioli. Daarnaast gaven zij leiding aan twee meditatiegroepen in “Sundial House” in Kent. In dit verband moet ook genoemd worden Tilla Grenier, die deze activiteit in Brussel vertegenwoordigde en die alle MGNA (Meditation Group for the New Age) boekjes vertaalde.

Michal werkte en schreef vanuit een open hart en een ervaren denkvermogen en haar werk weerspiegelt Assagioli’s studies en de esoterie van Alice Bailey, die het leven van de persoonlijkheid verrijkt met de wijsheid en liefde van de godheid die in elke menselijke ziel huist.

Boeken van Eastcott & Magor
Door Sundial House werd een aantal boekjes uitgegeven, waarin op bevattelijke wijze een inleiding wordt gegeven op de leer van De Zeven Stralen van Alice Bailey. Voor deze (Engelse) boekjes, veelal samengesteld door Michal Eastcott en Nancy Magor, alsmede hun eventuele vertalingen verwijzen wij naar de website van
Sundial House, Nevill Court
Tunbridge Wells
Kent, England