Blossom – Anne Mulleners
Partituur Mahler
Gustav Mahler Symfonie V, III Scherzo

Wij moeten leren overal om ons heen symbolen te zien om dan achter het symbool door te dringen tot het denkbeeld dat het zou kunnen uitdrukken.

Alice A. Bailey: Begoocheling, een Wereldprobleem, blz.13 (Engelse uitgave)

Beeldende en klinkende Kunst waren altijd al het middel bij uitstek tot non-verbale communicatie. Het onzegbare kan tot uitdrukking gebracht worden door beelden en klanken. In dit gedeelte van de site wordt aandacht geschonken aan de uitwerking van schilderijen en muziek op het bewustzijn.

Beeldende Kunst

Verspreid over deze website staan tekeningen, schilderijen en afbeeldingen, gemaakt door Liesbeth Schram, Anne Mulleners, Karen Bauer en Asta Rudminaite. Veel hiervan is nooit eerder te zien geweest, vandaar een korte inleiding op deze auteurs.

Liesbeth Schram
liesbeth
Liesbeth Schram
Liesbeth Schram (1946, Den Haag) ging op 16-jarige leeftijd de verpleging in waar zij werd opgeleid tot verpleegkundige en was in veel verschillende disciplines werkzaam. Gaandeweg maakte de belangstelling voor de fysieke zorg plaats voor de op subtielere gebieden gelegen oorzaken van ziekte, te beginnen bij haarzelf. Dit bracht haar op de weg van zelfkennis en bewustwording, waarin aanvankelijk mandala-tekenen en schilderen de eerste ondersteunende factoren waren om zichtbaar te maken wat “onzichtbaar” was en genas zij uiteindelijk van jarenlange longproblemen.
Mercurius
Liesbeth Schram – Mercurius

Belangrijke bronnen werden ondertussen Carl Gustav Jung, Benjamin Creme, de werken van Alice A. Bailey (o.a. Esoterische Genezing) en droomonderzoek, een ware zoektocht.
Momenteel studeert zij nog aan de Arcane School en probeert zij op die weg zoveel mogelijk haar kennis, inzichten en ervaring te delen met eenieder die daarvoor open staat.

Anne Mulleners
Anne Mulleners
Anne Mulleners
Anne Mulleners (1994, Amsterdam) groeide op in Heerlen en Groesbeek. Tegenwoordig woont zij in Londen, waar zij haar masterstudie Theatre Criticism and Dramaturgy volgt aan de Royal Central School of Speech and Drama.
Uni 2nd year Theatre Piece

Haar ervaringen als immigrante vormen de belangrijkste bron van inspiratie voor haar eerste solo-theaterstuk “Tweelingual”.

Eerdere producties waarin zij meewerkte waren:
‘Sunkissed’ onder regie van Levantes Dance Theatre en “Jump Out of Skin” van Zuza Ferenczova tijdens de European Theatre Café 2015, waarin zij de hoofdrol vertolkte.
Voor een vollediger CV zie Anne Mulleners.


Anne Mulleners – Tweelingual – (18:40 – Engels/Nederlands)


Vanuit een niet-Engelse achtergrond heb ik ervoor gekozen om in dit stuk de aandacht op tweetaligheid te richten en op de ervaring mijn plaats te vinden in een andere cultuur. Door het afwisselend gebruik van twee talen (Engels en Nederlands), herinneringen, fysiek theater, poëzie, fotografie, vraaggesprekken met mensen uit andere culturen en het format van een expositie als mijn speelruimte, tracht ik vragen te beantwoorden die samenhangen met de begrippen “thuis”, “identiteit” en miscommunicatie. Ik streef ernaar om de toehoorders achter te laten met een beter begrip van de complexiteit van multiculturalisme.
Door gebruik te maken van minimale rekwisieten, belichting en kostumering, geïnspireerd door bewegingen als “Bauhaus” en “De Stijl” wordt de aandacht vooral gericht op het belangrijkste element van de voorstelling: TAAL.

Karen Bauer
karen-bauer
Karen Bauer
Karen Bauer (1965, St. Louis, Missouri) behaalde haar Bachelors of Fine Art Degree aan het Kansas City Art Institute en haar mastergraad als schilder aan Stanford University. In 1993 keerde zij terug naar St. Louis waar ze zich als kunstenaar en docent tekenen en schilderen vestigde. Geïnspireerd door de grote meesters Vermeer en Rembrandt kwam zij in 2000 naar Nederland en woont en werkt sindsdien in Maastricht.
Max
Karen Bauer – Innocence
De laatste dertig jaar was de schilderkunst voor haar een middel om zichzelf en de effecten van denkvermogen en geest op elkaar te leren ontdekken. Elk schilderij en elke tekening is een bijdrage aan een model wat zij zelf ziet als haar persoonlijke systeem, een gedetailleerd weefsel dat haar tocht van licht naar donker en weer terug naar het licht weergeeft.

Wat is muziek?

Trillingen

Muziek is georganiseerd geluid. Zij ontstaat uit geluidstrillingen met een zekere energetische waarde. Alle energie, dus ook geluidsenergie is waardevrij en de kracht en de effectiviteit ervan is afhankelijk van haar vorm en richting. Ons denken belast haar echter met persoonlijke begrippen als mooi, aangenaam of irritant. Ons lichaam heeft geen voor- of afkeur, het fungeert gewoon als een klankbord voor geluiden, waarbij volume, toonhoogte, toonduur en resonantie een belangrijke rol spelen. Muziek heeft het vermogen om de logische en analyserende filters van het verstand te omzeilen. Hierdoor kan zij rechtstreeks contact maken met intense gevoelens die diep in het onderbewuste liggen. Muziek kan zo als het ware fungeren als een wachtwoord voor onbewuste en moeilijk toegankelijke bestanden. Zij zijn met ons verstand niet te openen maar met muziek kunnen deze zo zorgvuldig opgeborgen bestanden weer toegankelijk worden gemaakt. Van deze bijzondere kwaliteit maakt de muziektherapie dankbaar gebruik. Muziek is daardoor dus de sleutel omdat het verstand er geen vat op heeft. Muziek, als de vluchtigste van alle kunstvormen, is ongrijpbaar en veranderlijk en kent een dimensie die het verstand ontbeert.

Dirigenten

Uit hoofde van hun functie hebben veel dirigenten nagedacht over de muziek en de werking ervan. Zij immers moeten als mediator tussen de componist en het klankmedium proberen de bedoelingen van de componist zo zuiver mogelijk over te brengen, eerst op het medium en vervolgens op de toehoorder. In bijgaande filmpjes geven zij hun visie op de muziek zoals zij die ervaren.

Asta Rudminaite: Zonder Titel
Asta Rudminaite: Kingdom (2015)