Tan

 

meester Tan

Tan-hsia Tzu-ch’un (丹霞子淳 1064-1117), kortweg Meester Tan – naar wie de TanAcademy genoemd is – was een Chinese Zenmeester die erop wees dat “…het tragisch is dat mensen zolang misleid worden, omdat zij niet erkennen dat hun eigen bewustzijn (xin) de ware Boeddha is (…) en zij naar Boeddha willen zoeken, terwijl ze nog niet eens bereid zijn hun eigen bewustzijn te observeren (…) Waarom zoek je er vergeefs naar buiten jezelf, terwijl de boeddhanatuur in je lichaam bestaat?”[1]Citaat Meester Tan-hsia Tzu-ch’un (aangehaald door Meester Chinul): Buswell Jr.,R., The Collected Works of Chinul, The Korean Approach to Zen, p.140-141
Een van de kernwoorden van deze website is Begoocheling (misleiding). Door na te denken over onze eigen begoochelingen krijgen we inzicht in de aard van ons bewustzijn. De theoretische onderbouwing hierbij wordt geleverd door de leer van de Zeven Stralen, een esoterische filosofie die in de vorige eeuw door de meester Djwal Khul via Alice A.Bailey werd geopenbaard.

 

Symboliek

Als symbolen voor begoochelingen of misleidingen maken wij voor de vormgeving van onze website gebruik van de sinaasappel en de ui.

Wat beoogt de TanAcademy?

De TanAcademy wil bewustwording bevorderen door een nieuwe manier van denken. Centraal daarbij staat de bestudering van de Samenstelling van de Mens en Begoocheling, een Wereldprobleem, gebaseerd op de Nieuwe (esoterische) Psychologie van Alice Bailey.

Zevenvoudige opbouw

De opbouw van deze website is zevenvoudig. Dat is niet zonder reden. Een uitgangspunt is namelijk de zevenvoudige werkelijkheid die zich in allerlei vormen laat herkennen. Zo zijn er zeven verschillende menu-items, te vinden op de blauwe menubalk aan de bovenzijde. Elk menu-item wordt verbeeld door middel van een symbool op de homepage. Door op het plaatje te klikken opent zich de betreffende afdeling. Ter inleiding volgt hier een korte samenvatting en uitleg bij elk menu-item.

cropped-Logo-Tanacademy04.png

De TanAcademy

De pagina waarop u zich nu bevindt met een uitleg van de naam TanAcademy. Als u met ons in contact wil treden over één of meer van de besproken onderwerpen, dan treft u aan het eind van deze pagina een mogelijkheid tot contact aan.

Samenstelling van de Mens

Samenstelling van de Mens

Op deze pagina een uitleg over de evolutie van bewustzijn, hoe de mens is samengesteld en zijn plaats in de kosmos. Een en ander aan de hand van schema’s en tabellen. Ook verklaring van enkele veelgebruikte begrippen en de sheets van eerder gegeven lezingen in samenhang hiermee. Lees verder…

De Zeven Stralen

De Zeven Stralen

Een groot deel van het oeuvre van Alice Bailey is gewijd aan De Zeven Stralen. Op deze pagina een inleiding hierop met de belangrijkste kenmerken van elke straal. Ook een link naar het boekje De Zeven Stralen van Michal J. Eastcott, waarin de nogal moeilijke en omvangrijke theorie van Alice Bailey op bevattelijke manier wordt ingeleid. Verder diverse tabellen met de invloed van de stralen op het dagelijkse leven. Lees verder…

Begoochelingen

Begoochelingen

Begoochelingen of misleidingen vormen de grootste belemmeringen voor het tot uitdrukking brengen van de ziel. Zij komen tot ons in de vorm van vermeende waarheden. Op deze pagina een inleiding op De Wereldbegoocheling en de teksten van een aantal lezingen rondom dit onderwerp. Ook het boekje Begoocheling, een Wereldprobleem van Michal J. Eastcott als studiemateriaal. Lees verder…

Kijken-luisteren

Zien en Horen

Beeldende en klinkende Kunst was en is een middel bij uitstek tot non-verbale communicatie. Het onzegbare wordt vaak tot uitdrukking gebracht door beelden en klanken. In dit gedeelte van de site wordt aandacht geschonken aan de uitwerking van schilderijen en muziek op het bewustzijn. Lees verder…

Stof tot Nadenken

Stof tot Nadenken

Een pagina met persoonlijke overwegingen en beschouwingen naast verwijzingen naar gerelateerde gebieden op het terrein van psychologie, filosofie en wetenschap. Ook hier de samengevatte teksten van een aantal lezingen. Aan de rechterzijkant is een plaatsje ingeruimd voor een blog, waar berichten, reacties, vragen enz. gepost kunnen worden. Lees verder…

Verdieping

Verdieping

Wie zelf verder wil studeren of de bronnen raadplegen die voor ons het uitgangspunt waren bij het maken van deze website, kan hier terecht. Onder Bronnen vindt u de integrale teksten van de boeken van Alice Bailey en Helena Blavatsky. Verder aandacht voor de werkzaamheden van de Arcane School[2]Meer informatie over de Arcane School en de Theosofische Vereniging. Een boekje met als titel Een Plan voor de Nieuwe Tijd van Michal J. Eastcott geeft inzicht in de nabije toekomst en is een vereenvoudigde en toegankelijke inleiding op de boeken van Alice Bailey. Lees verder…

DE VIJF CENTRA

Voor de uitleg bij de vijf centra klik op de plaatjes.

DARJEELING
 

TOKYO
 

GENEVE
 

LONDEN
 

NEW YORK
 

 

Aanvraagformulier en/of nadere informatie t.a.v. de studie: info@tanacademy.org
Donaties worden door ons in dank aanvaard op het volgende rekeningnummer:
NL77TRIO0197737129 t.n.v. TanAcademy

[quform id=”3″ name=”Vertalingen”]

Noten

Noten
1 Citaat Meester Tan-hsia Tzu-ch’un (aangehaald door Meester Chinul): Buswell Jr.,R., The Collected Works of Chinul, The Korean Approach to Zen, p.140-141
2 Meer informatie over de Arcane School