Studie in Begoocheling, een Wereldprobleem – theoretisch en praktisch

Schilderij Liesbeth
Transformatie – Liesbeth Schram

Begoocheling – Theoretisch

Op onze website treft u veel informatie en kennis aan over de Nieuwe Psychologie. Het uitgangspunt hierbij is dat alles energie is en dat de ziel de bron of basis vormt van het leven. Om deze ziele-energie te kunnen uitdrukken moeten we ons bewust worden van onze begoochelingen.

Begoocheling is namelijk een soort mist, waardoor wij niet helder kunnen zien. Het is te vergelijken met glazige jasjes van een ui. Als alles afgepeld is, is er niets meer over, maar wel de ziel als allesomvattende liefdevolle energie.

Oude patronen

Niets is zo moeilijk als het opgeven van oude gewoonten (begoochelingen). Dit zorgt voor spanningen en conflict zowel in ons zelf als in de wereld. Omdat we nu in een overgangsfase zitten, kunnen we goed waarnemen hoe de nieuwe binnenkomende energieën van de 7e straal en van het Watermantijdperk botsen met de oude denkwijzen en structuren van de 6e straal en het Vissentijdperk. Het is een conflict tussen de krachten van oude gekristalliseerde patronen (zoals religie, winst-denken etc.) en ontwikkelingen die gestimuleerd worden door de nieuwe energieën. Deze zijn gericht op samenwerken en samen delen.

Brug

Voor veel mensen gelden nog die oude patronen en invloeden, zonder te weten dat het hen kan bepalen in hun denken en handelen. En deze manieren van denken worden door de ouders op hun kinderen overgedragen. Oude gewoonten en eigenschappen als trots, zelfzucht, manipulatie, kritiek en eigenbelang moeten met het licht van de ziel worden omgevormd. Daarvoor is éénlijnigheid met de ziel nodig en is een brug bouwen naar de intuïtie noodzakelijk. Om een volledig doorzichtig beeld van de informatie van de ziel te ontvangen, moeten we ons dus bewust worden van de begoochelingen en deze loslaten.

Een uitstekende en toegankelijke inleiding op het boek Glamour, a World Problem van Alice Bailey werd geschreven door Michal Eastcott en Nancy Magor. De Nederlandse vertaling van deze inleiding onder de titel “Begoocheling, een Wereldprobleem” is op deze website te bestuderen. Daartoe kan via het contactformulier een wachtwoord worden aangevraagd.

Sinaasappel-Ui
BEGOOCHELINGEN – Karen Bauer

Begoocheling – Praktisch

Naast de genoemde theoretische kennis bieden wij de mogelijkheid om praktisch hiermee aan de slag te gaan. Door middel van zelfonderzoek gaat u leren begoochelingen te herkennen. U krijgt grip op “misleidende” gedachten of gevoelens. Uw persoonlijkheid vormt daarbij het onderzoeksmateriaal.

Ondersteuning en begeleiding van een coach is mogelijk. Er wordt gewerkt aan de hand van vragen die u heeft en waarbij opdrachten en zelfreflectie tot verdieping kunnen leiden.

Meditatie (contact met de ziel leggen) kan een onderdeel zijn van de begeleiding. Indien men dit wenst is dit mogelijk, maar alleen als begeleide meditatie onder toezicht van een coach.

Voor meer informatie:
marc@tanacademy.org

www.denkvenster.nl

DENKVENSTER is een praktijk voor begeleiding en coaching