Het Geheim achter de Sinaasappel en de Ui

Sinaasappel-Ui
Het Geheim achter de Sinaasappel en de Ui.
De symboliek achter de titel

Het geheim staat voor het bewustwordingsproces van de ziel door middel van de persoonlijkheid. Het is de weg waarop men zich stap voor stap bewuster wordt van zichzelf en zijn plaats binnen het kosmisch fysieke gebied.

Vanuit esoterisch oogpunt heeft het begrip werkelijkheid de betekenis van de alomvattendheid van de ziel uitgedrukt door de persoonlijkheid op fysiek niveau.

Volgens de Larousse encyclopedie betekent werkelijkheid: wezenlijk bestaand of realiteit. Over het algemeen wordt de realiteit van het tastbare en het feitelijke in het dagelijkse leven als betekenis aan die werkelijkheid gegeven.

Esoterisch gezien betekent dit dat de ziel zich manifesteert door de volledig geïntegreerde persoonlijkheid. Deze persoon laat een andere uitdrukking van de werkelijkheid zien. Om er een voorstelling van te krijgen noem ik twee voorbeelden uit de geschiedenis: Jezus van Nazareth en Leonardo da Vinci. Beiden hebben tijdens hun leven dienstbaarheid aan de wereld tot uitdrukking gebracht. De weg was voor hen lang en vol obstakels en ons doel van het bestaan is dat wij ook die weg tot verwerkelijking zullen gaan.

Als mensheid wordt onze persoonlijkheid misleid door een onjuiste voorstelling van die werkelijkheid. Tegelijkertijd is dit een leerproces voor de mensheid op aarde. Dit proces wordt pas bewust aangegaan als men zich vragen gaat stellen als: waarom ben ik hier op aarde; waar kom ik vandaan en wat is mijn doel?

In de nieuwe psychologie is kennis van de symbolentaal essentieel en daarom hebben wij als ondertitel het geheim van de sinaasappel en de ui gekozen.

In het dagelijkse leven worden wij door zowel positieve als negatieve eigenschappen geleid. Bijvoorbeeld ambitie en/of eerzucht worden in het maatschappelijk verkeer als goede eigenschappen gezien, men wil immers de hoogste top bereiken! Vanuit esoterisch perspectief is dit een begoocheling; waarom? Uitgaande van de ziel zijn zowel het betonen van dienstbaarheid als het nemen van verantwoordelijkheid in ieders belang de belangrijkste kenmerken. Ambitie en/of eerzucht daarentegen zijn gericht op eigenbelang. Overigens is dit een fase in de ontwikkeling van bewustzijn, want men komt zichzelf op een zeker moment behoorlijk tegen en leert dan dat het blijkbaar toch anders moet. Per definitie richten begoochelingen zich op het eigenbelang of de zelfzucht, die diep verscholen in het onderbewustzijn van elk mens huizen.

Een middel om zich de symbolentaal eigen te maken kan het analyseren van dromen zijn. De gedachte is, dat dromen, zowel de begoochelingen als boodschappen van de ziel aan kunnen geven, maar ze worden uitgedrukt door symbolen. Dit scherpt het onderscheidingsvermogen en kan de eigen begoochelingen ontsluieren.

Ziel staat voor de sinaasappel of zon.

De ziel is onzichtbaar en ontastbaar maar men kan zich deze voorstellen door middel van het beeld van een sinaasappel of de zon. Bij de voorstelling van de sinaasappel weten we dat deze veel vitamine C bevat, die energie geeft. De ziel IS energie en bewustzijn. Tegelijkertijd wordt de ziel in abstracte zin o.a. ook door de geometrische vorm van de cirkel verzinnebeeld.

Persoonlijkheid staat voor de ui of begoochelingen

Een ui waarvan de jasjes glazig zijn, soms makkelijk, soms moeilijk af te pellen heeft geen kern en stelt de persoonlijkheid met zijn begoochelingen/misleidingen voor, waarbij de begoochelingen de jasjes van de ui zijn.

Suggestie: Een droomboek zoals bijvoorbeeld De grote Beer dromen encyclopedie kan ondersteuning bieden. Verder kunnen eigen associaties ook helpen.