EEN PLAN VOOR EEN NIEUWE TIJD


“Een Plan voor een Nieuwe Tijd” door Michal J. Eastcott en Nancy Magor verscheen oorspronkelijk onder de titel “Entering Aquarius” bij uitgeverij Sundial House, Kent, Engeland 1971.

In hun boek betogen Michal Eastcott en Nancy Magor dat elke constellatie waardoorheen de zon zich beweegt, de aarde blootstelt aan een specifieke kosmische invloed.

Stier en Ram


De periode tussen grofweg 4000 en 2000 v.Chr. werd beïnvloed door het sterrenbeeld Stier (Taurus). De stier was een heilig symbool in de mythologie van die tijd.
De 2000 jaar v.Chr. stonden onder invloed van Ram (Aries). In deze tijd had het offerlam een sterk symbolische betekenis in Israël, evenals de zondebok. Israel werd ernstig terechtgewezen wegens de aanbidding van het gouden kalf, dat een verouderd symbool van het voorbije tijdperk was.

Vissen en Waterman


Met de komst van de Christus begon het tijdperk van Vissen. De vis werd vaak gebruikt als een christelijk symbool, bijvoorbeeld in enkele parabels. De discipelen waren zelf vissers, die tot vissers van mensen werden. In het Vissentijdperk lag volgen astrologen de nadruk op autoriteit, idealisme en een fanatiek toewijding aan de zaak. Deze kenmerken gaven aanleiding tot een grote mate van militarisme in het religieuze en nationale leven van de mens. Dit leidde vaak tot oorlogen en religieuze vervolgingen. Toch had de geest van fanatieke toewijding ook positieve resultaten in de vorm van veel ontdekkingen en wetenschappelijke vooruitgang. Onder deze invloed ontwikkelde de mensheid zich van de staat van barbarij tot de beschaving van het nucleaire tijdperk. Er kwamen twee wereldreligies in deze tijd tot bloei, het Christendom en de Islam.

Nu, na 2000 jaar naderen we het einde van het Vissentijdperk. Als gevolg daarvan moet de mens voorbereid worden op het tijdperk van de Waterman (Aquarius). Astrologische aanwijzingen hiervoor zijn eveneens in de Bijbel te vinden. Vóór zijn laatste Avondmaal zei Jezus tot zijn discipelen: “Let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat” (Luc.22:10). Gezegd wordt, dat de waterdrager ons al heel lang voorgaat. Hij wijst ons de weg en de poort naar het nieuwe tijdperk gaat nu open.

Het Plan voor de Nieuwe Tijd


De tijd breekt aan om naar een hoger niveau van bewustzijn te evolueren en een “Universele Mens” (homo universalis) te worden. De ontwikkeling van een veranderd kosmisch bewustzijn zal het ons mogelijk maken de intrinsieke eenheid van alles in het universum te realiseren. Als deze “Verlichting” plaatsgevonden heeft, is het niet meer nodig om nationale of religieuze belangen te verdedigen. Er hoeft ook niet meer gevochten te worden om ze te beschermen. Alles is een. Dit principe noodzaakt tot harmonie en eenwording van alle dingen, om als een kalm stromende rivier te worden. De donkere en stormachtige nacht van Vissen is voorbij en het licht van een nieuw tijdperk van eenheid en verzoening daagt. Het is de grote uitdaging voor deze tijd om diegenen te overtuigen die zich nog steeds aan de oude wereldorde vastklampen.

Nederlandse Uitgave


De vertaling van dit boekje was een uitgave van Stichting Relato.

Het doel van de stichting was bij te dragen aan de geestelijke bewustwording van de mens door uitingen van pionierend denken op geestelijk-opvoedkundig, psychologisch, medisch en algemeen wetenschappelijk gebied meer alge­meen bekend te maken en te stimuleren.

Zij streefde dit doel na door de uitgave van brochures en boeken (waar de commercie nog geen belangstelling voor heeft). Bovendien werkte de Stichting eraan mee dat de boekjes geschreven door Michal J. Eastcott vertaald werden. In deze boekjes worden de leringen van Alice Bailey in een beknopte vorm toegankelijk gemaakt.

Verder vertegenwoordigde de stichting in het Nederlandse taalgebied de “Meditatiegroep voor het Nieuwe Tijdperk”

Deze boekjes zijn nog steeds verkrijgbaar bij Sundial House. Voor deze boekjes alsmede informatie met betrekking tot hun vertaling verwijzen wij naar de website van
Sundial House, Nevill Court
Tunbridge Wells
Kent, England