Stof tot Nadenken (samenhangend met de boeken van Bailey en Blavatsky)

Op deze pagina Stof tot Nadenken vindt u artikelen in de media die samenhangen met de thematiek van deze website. Ook kan van hieruit genavigeerd worden naar de teksten van lezingen (linkerkolom) samenhangend met onderwerpen uit de Alice Bailey boeken en de leringen van Blavatsky. Aan de rechterkant is plaats ingeruimd voor een blog met persoonlijke overwegingen en de mogelijkheid tot reflecteren hierop.

Zwaartekracht
Op 14 september 2015 werd een trilling van de zwaartekracht waargenomen. Herhaalde onderzoeken waren nodig om dat op 11 februari definitief bekend te kunnen maken. Dit is verheugend nieuws voor de Nieuwe Psychologie die immers van de hypothese uitgaat dat alles energie is. Meer hierover in het Bericht van 2 maart 2016 en in de lezing van Mintze van de Velde over De Elektrische Brug.

Enkele gedachten n.a.v. het z.g. Brexit-referendum van 23 Juni 2016
Deze overweging is een vertaling van een voordracht, gegeven door Dominic Dibble, medewerker van de Arcane School te Londen en met zijn toestemming hier gepubliceerd.
Dominic Dibble bespreekt de oorzaken en consequenties van de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten. Ook gaat hij in op de historische achtergronden van het Verdrag van Maastricht. Een en ander in esoterisch perspectief. De voordracht kan hier nagelezen worden.

Filosofische bespiegelingen.

filosofische bespiegelingen

Hieronder een aantal korte beschouwingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals die door onze medewerker Marc Thiessens in de loop der jaren werden gepubliceerd op de NGWD-website.

De titels zijn gelinkt aan de betreffende topics op deze website en ze worden op een nieuwe pagina geopend.