Een introductie tot De Geheime Leer

H.P. Blavatsky

In dit boek zijn fragmenten opgenomen uit De Geheime Leer zoals het voorwoord, de proloog, de Stanza’s van Dzyan. Daarenboven de samenvatting en conclusie die op de stanza’s volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van dit werk.

Ook bevat het een artikel van Robert Bowen waarin Blavatsky’s aanwijzingen voor het bestuderen van De Geheime Leer zijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven ervan.

Vertaling van: An Invitation to the Secret Doctrine

© 2009 Theosophical University Press Agency, Den Haag

Inhoud

Inleidende opmerkingen
De ‘Geheime Leer’ en de studie daarvan / Robert Bowen
De Geheime Leer – deel 1

Titelpagina en opdracht
Voorwoord
Drie grondstellingen uit de Proloog
[2 inleidende citaten]
Stanza’s van Dzyan – Kosmische evolutie
Samenvatting

De Geheime Leer – deel 2

Titelpagina
[inleidend citaat]
Inleidende opmerkingen
[inleidend citaat]
Stanza’s van Dzyan – Het ontstaan van de mens
Conclusie
‘En nu tot besluit’

Het schrijven van De Geheime Leer / Kirby Van Mater
Verklarende woordenlijst

Illustraties

Foto voorin: H.P. Blavatsky, genomen door Sarony, ca. 1877, New York
Oorspronkelijke bladzijden van het manuscript van De Geheime Leer
Drukproef van de laatste bladzijde van De Geheime Leer
HPB in ‘Maycot’, Upper Norwood, Londen, 1887
Brieven van M en KH over de GL als een ‘drieledige productie’

Een introductie tot de Geheime Leer

© 2009 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag