Door de Theosofische Vereniging werden de boeken van Helena Petrovna Blavatsky online ter beschikking gesteld. Hieronder volgt een opsomming van de hoofdstukken die gelinkt zijn aan de betreffende hoofdstukken op de site van de Theosofische Vereniging. Ze kunnen geopend worden door op de lichtblauwe hoofdstuktitels te klikken of door in de frames bij elk hoofdstuk te scrollen. Om binnen de hoofdstukken meer specifiek te zoeken verwijzen wij naar de eigen website van de Theosofische Vereniging.


DE GEHEIME LEER – deel I

 


INHOUD

Voorwoord van de vertalers

 


Voorwoord van de schrijfster

 


Inleiding
 • De noodzaak van een boek als dit
 • De hoge ouderdom van documenten en handschriften
 • De bedoeling van dit boek

 


EERSTE DEEL

HET ONTSTAAN VAN DE KOSMOS

Proloog
 • Het oudste handschrift in de wereld en zijn symboliek
 • Het ene leven, actief en passief
 • De Geheime Leer – pantheïsme – atheïsme
 • ‘Ruimte’ in alle religies en in het occultisme
 • Zeven kosmische elementen – zeven Rassen van de mensheid
 • De drie grondstellingen van de Geheime Leer
 • Beschrijving van de stanza’s uit het boek van Dzyan

 


AFDELING 1

KOSMISCHE EVOLUTIE

VERTALING VAN ZEVEN STANZA’S MET TOELICHTINGEN

UIT HET GEHEIME BOEK VAN DZYAN


Zeven stanza’s uit het Boek van Dzyan

 


Toelichtingen op de zeven stanza’s

Stanza 1. De nacht van het heelal
 • De zeven eeuwigheden
 • ‘Tijd’
 • Het universele denkvermogen en de Dhyan-Chohans
 • Nidana en maya: de oorzaken van ellende
 • De grote adem
 • Zijn en Niet-zijn
 • Het oog van Dangma
 • Alaya, de universele ziel

 


Stanza 2. Het Denkbeeld van Differentiatie
 • Het Absolute kent zichzelf niet
 • De levenskiem bestond nog niet
 • Het Heelal lag nog verborgen in de goddelijke gedachte

 


Stanza 3. Het Ontwaken van de Kosmos
 • De grote trilling
 • De symbolen van de Natuur
 • De macht van getallen
 • De logoi en de draak
 • Het astrale licht
 • De eerste uitstralingen uit de Eenheid
 • Het web van het Zijn
 • Bewuste elektriciteit: fohat

 


Stanza 4. De zevenvoudige Hiërarchieën
 • De zonen van het vuur
 • Het voertuig van het Heelal – de Dhyan-Chohans
 • Het leger van de stem
 • Spraak en verstand
 • Het achttal en het zevental
 • De ‘sterrezonen van het licht’

 


Stanza 5. Fohat: het kind van de zevenvoudige hiërarchieën
 • De vurige wervelwind en de oorspronkelijke zeven
 • Zij brengen fohat voort
 • Het onderlinge verband tussen de ‘goden’
 • Evolutie van de ‘beginselen’ van de Natuur
 • Het mysterie van het vuur
 • Het geheim van de elementen
 • Het vierkant van het tabernakel
 • De planeetgeesten en de lipika’s
 • De ring ‘verder niet’
 • Het siderische levensboek
 • De pelgrimstocht van de ziel en haar ‘rust’

 


Stanza 6. Onze wereld, haar groei en ontwikkeling
 • De logos
 • Het mysterie van de vrouwelijke logos
 • De zeven layu centra
 • De ‘elementaire kiemen’
 • De evolutie van de elementen
 • De bouw van de werelden
 • Een neutraal centrum
 • ‘Dode’ planeten – de maan

 


Theosofische misvattingen
 • De planetaire indelingen en de menselijke beginselen
 • De maan
 • Transmigraties van het ego
 • De zevenvoudige keten
 • De relatie van de andere planeten tot de aarde

 


Aanvullende feiten en verklaringen over de bollen en de monaden
 • De maanketen en de aardketen
 • De aarde, het kind van de maan
 • Classificatie van de monaden
 • Definitie van de monade
 • De maan-monaden – de pitri’s
 • Een drievoudige evolutie in de Natuur

 


Stanza 6. Vervolg
 • ‘Schepping’ in de vierde Ronde
 • De ‘vloek’, ‘zonde’ en ‘oorlog’
 • De strijd om het bestaan en de geboorte van de werelden
 • De adepten en het heilige eiland

 


Stanza 7. De voorvaderen van de mens op aarde
 • Indeling van de hiërarchieën
 • De onderlinge betrekking tussen de wezens
 • Wat incarneert in de dierlijke mens
 • Het vormen van de mens: de denker
 • Occulte en kabbalistische pneumatologie
 • Akasa en ether
 • De onzichtbare ‘levens’
 • Occulte organische scheikunde en bacteriologie
 • De wachter en zijn schaduw
 • De aarde bevolkt door de schaduwen van de goden

 


Samenvatting
 • De kern van de Geheime Leer
 • Hermes in een christelijk kleed
 • Enkele occulte aforismen
 • De zeven krachten in de Natuur

 


AFDELING 2

DE ONTWIKKELING VAN DE SYMBOLIEK IN BENADERDE VOLGORDE

1. Symboliek en ideografie
 • Het verschil tussen embleem en symbool
 • Het magische vermogen van het geluid
 • Mysterietaal

 


2. De mysterietaal en haar sleutels
 • De vele religies van Egypte
 • De joden en hun stelsel
 • Mozes ontleend aan Sargon
 • Gelijkheid van oude symbolen

 


3. Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte
 • Goddelijke gedachte of as-achtige stof?
 • Ether en intelligentie
 • De zeven prakriti’s
 • Het mystieke vuur
 • Eén boom van kennis

 


4. Chaos-theos-kosmos
 • Het verenigen van Chaos en Geest
 • De geboorte van het verstand

 


5. Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens
 • De gnostische opvatting
 • Punten van overeenkomst tussen goden in verschillende landen

 


6. Het wereld-ei
 • De ei-geboren logoi
 • De gevleugelde bol

 


7. De dagen en nachten van Brahmā
 • Menselijke goden en goddelijke mensen
 • De wedergeboorte van goden
 • De profetie uit de Purana’s

 


8. De lotus als universeel symbool
 • Exoterisch en esoterisch
 • De zuiverheid van het vroege fallisme
 • De Egyptische lotus

 


9. De maan, Deus Lunus, Phoebe
 • Een blik op de maanmythe
 • Een sleutel tot de betekenis van de maan
 • Kopieën en originelen
 • De maan biseksueel

 


10. Boom-, slang-, en krokodilverering
 • Ontaarding van het symbool
 • De zevenkoppige draken
 • Draak en krokodil

 


11. Demon est deus inversus
 • Dood is leven
 • De val van de engelen
 • Verandering van de legende

 


12. De theogonie van de scheppende goden
 • Het punt binnen de cirkel
 • De logos of het woord
 • De scheppingsfactoren
 • Gelijkheid van de hiërarchieën in alle religies
 • Het verschil tussen het Arische en het Semitische stelsel

 


13. De zeven scheppingen
 • De versies van de gnostici en van de hindoes
 • De zeven ‘scheppingen’ van de Purana’s

 


14. De vier elementen
 • De ‘goden’ en de ‘elementen’
 • De taal van de elementen
 • Heidense en christelijke verering van de elementen

 


15. Over Kwan-shi-yin en Kwan-yin
 • Kwan-Shi-Yin en het fallisme
 • De werkelijke betekenis

 


AFDELING 3

EEN CONFRONTATIE VAN DE WETENSCHAP MET DE GEHEIME LEER

1. Redenen voor het opnemen van deze aanhangsels
 • Occultisme tegenover materialisme
 • De sabbat van de mysticus

 


2. Moderne natuurkundigen spelen blindemannetje

 


3. ‘An lumen sit corpus, nec non?’
 • De hypothetische ether
 • Wetenschappelijke theorieën over zijn samenstelling

 


4. Is de zwaartekracht een wet?
 • Intelligenties of blinde krachten?
 • De oorzaak van de aantrekking

 


5. De rotatietheorieën in de wetenschap
 • Tegenstrijdige hypothesen
 • Meer hypothesen

 


6. De maskers van de wetenschap
 • Wat zijn de ‘krachten’?
 • De opvatting van de occultisten
 • Wetenschappelijke en occulte theorieën over warmte
 • De atomen van de wetenschap

 


7. Een aanval door een geleerde op de krachttheorie van de wetenschap
 • Ether en atomen

 


8. Leven, kracht of zwaartekracht
 • Dr. Richardson over zenuw-ether
 • De zintuigen en hun werking
 • Te veel ‘leven’ kan doden

 


9. De zonnetheorie
 • Het oorspronkelijke element
 • Elementen en meta-elementen
 • De Boom van het Leven en het Zijn
 • Prof. Crookes over de elementen

 


10. De kracht van de toekomst
 • Keeley, een onbewuste occultist
 • Interetherische golven
 • De geheimen van geluid en geur

 


11. Over elementen en atomen
 • Metafysische scheikunde
 • Wat zijn de zeven planeten?
 • De cyclische val van de goden

 


12. Oeroude gedachten in een modern kleed
 • De almachtige Eenheid
 • De ‘zevende’ in de scheikunde

 


13. De moderne nevelvlektheorie
 • Krachten zijn uitstralingen
 • Wat zijn nevelvlekken?

 


14. Krachten – bewegingsvormen of intelligenties?
 • Het levensbeginsel
 • Occulte en fysische wetenschap

 


15. Goden, monaden en atomen
 • De goden van de Ouden – de monaden
 • De monade en de duade
 • Het ontstaan van de elementen
 • Hermes en Huxley
 • De leer van Leibnitz
 • De monaden volgens het occultisme

 


16. Cyclische evolutie en karma
 • Karmische cyclussen en universele ethiek
 • Lot en karma
 • Karma-Nemesis

 


17. De Dierenriem en zijn ouderdom
 • De joodse aartsvaders en de tekens van de Dierenriem
 • Cyclussen van de Dierenriem
 • De astronomie van de hindoes

 


18. Samenvatting van de wederzijdse standpunten
 • De wetenschap erkent haar onwetendheid
 • Het materialisme leidt Europa naar een catastrofe