Leoni Mckinnon Hodgson

Bijgaand boekje Vijf Steden – Vijf Wereldchakra’s, hier in vertaling gepubliceerd met toestemming van de auteur, is een studie van Leoni Hodgson uit 2009. Het brengt aan de hand van het werk van Bailey de vijf (bekende) centra in de wereld in verband met vijf chakra’s en vijf van de zeven Stralen.

Eveneens van haar hand een korte verhandeling over Autisme – een Esoterisch Perspectief in een bewerking uit 2014. Over autisme als dissociatieve stoornis is veel te doen, maar naar de dieperliggende oorzaken die op spiritueel terrein gevonden zouden kunnen worden werd nog nauwelijks onderzoek gedaan. Dit artikel is een eerste poging daartoe.

Leoni Hodgson

Leoni Hodgson is verbonden aan de University of the Seven Rays, de Morya Federation Schools of Meditation en aan de Brisbane Goodwill Esoteric School. Zij beschikt over meer dan 25 jaar ervaring in de studie en het onderwijzen van vakgebieden als Esoterische Psychologie en Astrologie, Raya Yoga en Esoterische Genezing.
Andere publicaties van haar hand zijn nog Journey of the School, OM en Union through Astrology.
.