Nevels - begoochelingen
Nevels – begoochelingen

‘Glamour’ (begoocheling)…

… is veel meer dan een woord om Hollywoodsterren te beschrijven. Alice Bailey gebruikt het in dit boek als aanduiding voor een bedrieglijke voorstelling van de werkelijkheid zelf. 

Begoocheling, een Wereldprobleem

Begoocheling, een wereldprobleem geeft een treffende beschrijving hoe glamour of roem mensen misleidt, hoe ze hierdoor in verwarring raken en van zichzelf vervreemden en op welke wijze roem bijdraagt aan allerlei problemen in de wereld. Bailey geeft echter ook aan hoe je eraan kunt ontsnappen, hoe je afstand kunt nemen van de bedreigende invloed van roem en hoe je leert je hier continu bewust van te zijn. Dit boek is op het lijf geschreven van diegenen die uit de mistige wereld van roem en glamour willen stappen en die de chaos en misvattingen die roem met zich meebrengt achter zich willen laten om de weg naar een zuiver en oprecht leven in te slaan.

Het boek Begoocheling, een Wereldprobleem van Alice Bailey wordt in Nederland uitgegeven door Uitgeverij Synthese, Kerklaan 48, 2912 CK Nieuwerkerk a/d IJssel

Door uitgeverij Sundial House werd een aantal boekjes uitgegeven, waarin op bevattelijke wijze een inleiding wordt gegeven op het boek Begoocheling, een Wereldprobleem van Alice Bailey. Deze teksten maken deel uit van het derde deel van de cursus van de Meditation Group for the New Age. Voor deze (Engelse) boekjes, veelal samengesteld door Michal Eastcott en Nancy Magor, alsmede informatie met betrekking tot hun eventuele vertalingen verwijzen wij naar de website van
Sundial House, Nevill Court
Tunbridge Wells
Kent, England