VIJF STEDEN – VIJF WERELDCHAKRA’S

 

Centra en Chakra's
Centra en Chakra’s

Door Leoni Hodgson – Juli 2009

PMAFA, DMNZAS, MSE (Psych), PhD Esotericism

Het etherische web ligt ten grondslag aan het fysieke lichaam van de mens en binnen dit web zijn zeven hoofdcentra van kracht werkzaam waarmee de energie vanuit de buitenwereld wordt ontvangen, verspreid over het lichaam en verwerkt. Maar het etherische centrum is universeel en beheerst alle lagen van het leven. In de mensheid worden de krachtcentra vertegenwoordigd door bepaalde steden.
Deze verhandeling onderzoekt stellingen geponeerd door Alice Bailey in haar boek “Bestemming der Volken”. Zij stelt dat vijf steden in de wereld corresponderen met vijf etherische centra of chakra’s in het menselijk lichaam. Bailey noemde de steden bij naam, maar relateerde ze niet aan speciale chakra’s. Vanaf dat moment hebben studenten getracht deze relaties te leggen en door co-werkers werden prima ideeën aangeleverd. Dit is eveneens een poging.

1. Tekstgedeelte om te analyseren

“Deze energieën die we beschouwd hebben worden vrijgegeven in ons planetaire leven door middel van bepaalde grote ingangen. Op dit moment zijn er vijf van zulke ingangen, verspreid over de wereld. Waar een van deze ingangen voor spirituele kracht wordt aangetroffen is er ook een stad van spirituele betekenis op dezelfde plaats aanwezig. Deze vijf punten van geestelijke instroming zijn:

 1. Londen – Voor het Britse Rijk
 2. New York – Voor het Westelijk Halfrond
 3. Geneve – Voor Europa inclusief Rusland
 4. Tokyo – Voor het Verre Oosten
 5. Darjeeling – Voor India en het grootste deel van Azië. [1]Bestemming der Volken, blz.92

De vijf steden … corresponderen in het planetaire lichaam met de vier centra voor de ruggengraat en het Ajna Centrum…”[2]Bestemming der Volken, blz.102

2.  Overzicht van het etherische web en de zeven hoofdcentra of chakra’s.

Het etherische of vurige web van de ruimte is het energieveld waaruit alle vormen in de natuur zijn samengesteld. Er zijn zeven hoofdcentra of chakra’s in het etherische web. Zij ontvangen energie van verschillende bronnen (zowel lager- als hogergelegen), en verdelen deze krachten in het gebied van het lichaam dat onder hun controle staat. De hogere centra – Hoofd en Hart – ontvangen en distribueren de kracht van de Monade en de Ziel en delen deze toe aan het Ajna Centrum en de lagere centra die werkzaam zijn in de mensenwereld. De volgende opsomming laat de relatie zien tussen elk chakra en de aard van de mens.

Hoofdcentrum 1000 kroonbladen Monade. Spiritueel leven. Wil en Macht
Hartcentrum 12 kroonbladen Ziel. Bewustzijn. Liefde en Wijsheid
Ajnacentrum 96 kroonbladen Geïntegreerde persoonlijkheid. Intelligente activiteit
Keelcentrum 16 kroonbladen Denkvermogen. Verbindt de mens met het mentale gebied
Zonnevlechtcentrum 10 kroonbladen Emotie. Verbindt de mens met het astrale gebied
Heiligbeencentrum 6 kroonbladen Fysiek. [Seks, materialisme[3]Begoocheling, een Wereldprobleem, blz.149]
Wortelcentrum 4 kroonbladen Het leven zelf[4]Esoterische Psychologie – 2, blz.302

De primitieve, gemiddelde of intelligente mens werkt slechts door de drie lagere centra; de gevorderde mens werkt door de drie hogere centra. Het evolutionaire doel van de mens is om zijn bewustzijn geleidelijk te verheffen door de chakra’s, totdat de zelfbeheersing verankerd wordt in het Kroon- of Hoofdcentrum, het centrum dat uiteindelijk door de Monade bestuurd wordt. Een soortgelijke verschuiving moet er plaatsvinden in de collectieve mensheid, en dit wordt veruiterlijkt door de chakra-steden.

Door de invloed van de chakra’s naar een hoger niveau te tillen, gaat ons onderwerp over chakra’s die de mensheid als geheel vertegenwoordigen. Dit betekent dat mensen niet slechts een karmische verbinding met de chakra-stad hebben die hun continent of regio regeert, maar afzonderlijke personen zullen eveneens een sterke verbinding hebben met de stad die de chakra vertegenwoordigt waarop zij persoonlijk sterk gericht zijn. Bijvoorbeeld een seksuele gerichtheid – de verbinding met de heiligbeen-stad; een emotionele gerichtheid – de verbinding met de emotie-stad.

3. Er zijn zeven hoofdcentra in het etherische veld, maar we kennen slechts de namen van vijf steden. Hoe komt dat?

Het volgende citaat biedt uitkomst:

“Omdat dit het Arische ras[5]Het hier gebruikte woord Arisch verwijst naar bewustzijn dat onderweg is naar intelligentie.(LH: vijfde wortelras) betreft, worden deze vijf centra, deze vijf focuspunten van spirituele energie buitengewoon en opzettelijk gestimuleerd en belevendigd”[6]Bestemming der Volken, blz.96.

De Wet van Overeenkomst is hier werkzaam. We weten dat het vijfde wortelras vijf centra belevendigt. In het 6e ras zal het zesde centrum belevendigd worden en het zevende centrum in het zevende wortelras. Aan het eind van mijn verhandeling speculeer ik verder over deze twee centra.

“Er zijn twee centra op onze planeet die nog relatief in ruste zijn voor zover het enig effect op de wereld betreft. Aan hen wijs ik geen ander focuspunt toe behalve de aanwijzing dat er op een dag een in het continent van Afrika gevonden zal worden en veel later (vele miljoenen jaren later) een ander in het gebied van Australië”.[7]Bestemming der Volken, blz.96

4. Naar welke vijf centra verwees Bailey?

“De vijf steden …. komen in het planetaire lichaam overeen met de vier centra op de ruggengraat en het Ajna Centrum…”[8]Bestemming der Volken, blz.102

Er zijn vijf centra op de ruggengraat – wortel, heiligbeen, zonnevlecht, hart en keel. Maar Bailey betrok het Ajna Centrum in haar opsomming van vijf steden. Een van de ruggengraatcentra wordt weggelaten. Welk centrum? Het antwoord op deze vraag ligt in de bestudering van de evolutie der chakra’s. Een parallelle ontwikkeling vindt plaats bij de steden.

Bewustzijn evolueert door de chakra’s door middel van de wortelrassen.

 1. In het eerste Wortelras komt de wortelchakra tot leven – hij brengt het leven over naar de fysieke vorm en zorgt voor de levenswil. Hij is nog niet geopend – de levensslang ligt opgerold te slapen.
 2. In het tweede Ras wordt verbinding gemaakt met het hartcentrum waar de levensdraad verankerd is.
 3. In het derde Ras zorgt het heiligbeencentrum voor seksuele en materiële begeerten.
 4. In het vierde Ras geeft de zonnevlecht de mens zijn emotionele verlangens.
 5. In het vijfde Ras, wekt het Keelcentrum het denkvermogen van de mens en trekt de kracht van het Heiligbeen Centrum naar boven. Het Ajna Centrum wordt eveneens actief en zorgt voor geïntegreerde en creatieve persoonlijkheden.[9]Esoterische Psychologie – 2, blz.339
 6. In het zesde Ras, ontwaakt het Hartcentrum helemaal en trekt de Zonnevlechtkracht naar boven.[10]Esoterische Psychologie – 2, blz.340 Het doel is liefde.[11]Esoterische Astrologie, blz.455
 7. In het zevende Ras ontwaakt het Krooncentrum.[12]Esoterische Psychologie – 2, blz.340 Dit brengt het Wortelcentrum tot volledige activiteit.[13]Esoterische Psychologie – 2, blz.340 De Kundalinislang rijst op langs de ruggengraat naar de Kroon en smelt alle tussenliggende centra samen.[14]Esoterische Astrologie, blz.454 De Monade, de Wil van God, wordt volledig beheerst.

Dit laatste punt levert de sleutel tot het centrum dat weggelaten is. Het Wortelcentrum is het eerste dat ontwaakt, maar slechts gedeeltelijk – zorgend voor de levenskracht voor het vormleven. Vervolgens is het het laatste dat volledig tot leven gewekt wordt, nadat het Hoofdcentrum volledig is ontwaakt.

“Het centrum aan de basis van de ruggengraat is het laatste dat tot volle werkende activiteit wordt opgewekt en wordt aldus alleen opgewekt wanneer het Hoofdcentrum ontwaakt en levend is.”[15]Esoterische Psychologie – 1, blz.218

Bailey betoogde ook:

“Het centrum aan het ondereinde van de ruggengraat is feitelijk geheel in rust uitgezonderd met betrekking tot zijn pranische uitwerking op het vormleven.”[16]Esoterische Astrologie, blz.453
Het is mogelijk dat dit centrum vandaag niet een bruisende stad is en zelfs zou er nog geen stad op dit punt kunnen zijn. Dit past in mijn speculatie over de locatie van het Wortelcentrum in het laatste gedeelte.

Er is een ander detail dat hierbij gewicht in de schaal legt. Het is de bewoording in de tekst. Deze zegt: “De vijf steden … komen in het planetaire lichaam overeen met de vier centra boven de ruggengraat…” Het laagste chakra wordt genoemd “het centrum aan de basis van de ruggengraat”. Het is niet een van de centra “op” de ruggengraat.

Mijn stelling luidt dus dat het Wortelcentrum weggelaten werd uit Baileys lijstje van vijf steden.

STEDEN – CHAKRA SELECTIES EN MOTIVERING

1. Darjeeling – Ajna Centrum
2. Genève – Hartcentrum
3. Londen – Keelcentrum
4. New York – Zonnevlecht
5. Tokyo – Heiligbeencentrum

In dit gedeelte motiveer ik mijn selecties voor de steden en de plaatsingen van de chakra’s. Elke stad demonstreert de kwaliteiten verbonden aan de chakra die zij representeert evenals de mensen in de regio, de natie of het continent, geregeerd door de betreffende chakra.

1. DARJEELING – Ajna Centrum

Volgens Bailey zijn Darjeeling en Genève zuiverder kanalen voor spirituele kracht, die het gemakkelijk maakt om ze te scharen onder de steden die de twee hogere chakra’s in het lijstje van vijf zijn – het Ajna- en het Hartcentrum. De Ziel – als subjectieve kracht die door de mens werkt, is werkzaam door de hogere centra. Dit laat Londen, New York en Tokyo kandidaat zijn voor de drie lagere chakra’s. Het volgende citaat is van belang:

“Genève en Darjeeling zijn twee centra waardoor zuivere spirituele kracht gemakkelijker gericht kan worden dan door de andere drie; daarom vestigen zij de hogere punten van hun respectievelijke driehoeken. Zij zijn dan ook subjectiever in hun invloed dan Londen, New York of Tokyo”[17]Bestemming der Volken, blz.93.

De functie van het Ajna Centrum
Het Ajna Centrum – vijfde straal – Venus.[18]Esoterische Astrologie, blz.517 Straal vier Harmonie door Conflict Ajna Centrum.[19]Esoterische Psychologie – 2, blz.521 Een punt van overdracht[20]Esoterische Psychologie – 2, blz.549 Het Ajna Centrum, het punt van de eerste versmelting.[21]Esoterische Genezing, blz.200 De energie van het centrum op de basis van de ruggengraat moet opstijgen en over de ruggengraat naar boven gebracht worden naar het Krooncentrum, via het Ajna Centrum.[22]Esoterische Psychologie – 2, blz.523 De energie van de geïntegreerde persoonlijkheid wordt gericht door het Ajna Centrum.[23]Begoocheling, een Wereldprobleem, blz.250 Dit centrum controleert het persoonlijkheidsleven en van hieruit gaat de leiding en begeleiding van de persoonlijkheid naar de vijf lagere centra die erdoor tot synthese worden gebracht.[24]Esoterische Psychologie – 2, blz.527 Het Ajna Centrum verbindt de Geestelijke Triade (de uitdrukking van de Monade in de vormeloze wereld) met de persoonlijkheid.[25]Esoterische Genezing, blz.148 Het Ajna Centrum van de Heer der Wereld begint zich pas op een herkenbare manier uit te drukken door de Nieuwe Groep van Werelddienaren.[26]De Stralen en Inwijdingen, blz.368 Darjeeling wordt geregeerd door Schorpioen en heeft een tweedestraals ziel[27]De Bestemming der Volkeren, blz.93; de kracht die via Darjeeling wordt uitgestraald is die van de Eerste Straal.[28]De Bestemming der Volkeren, blz.98

Punten die Darjeeling als Ajna Chakra kwalificeren.
1. Van de twee steden komt Genève het meest in aanmerking om als Hartchakra te dienen.
2. Venus (intelligente wijsheid) regeert het Ajna Centrum en heeft als taak om het denkvermogen door middel van liefde tot wijsheid om te vormen[29]Esoterische Astrologie, blz.127.
India/Darjeeling heeft als opdracht om de Oude Wijsheid te verspreiden. India “verbergt het licht”[30] De Bestemming der Volkeren, blz.98 van wijsheid dat door anderen gezocht wordt. Darjeeling bevindt zich op de Straal van Wijsheid. Mensen uit het Westen, zoals bijvoorbeeld Helena Blavatsky, kwamen, namen en verspreidden het licht der wijsheid over de wereld. Ten gevolge hiervan kijken veel mensen met liefde naar India als bron van spirituele verlichting.
3. Het Ajna Centrum (Darjeeling) is een samensmeltingscentrum, het beweegt zich in de kracht van de lagere centra en smelt deze samen tot een geïntegreerde persoonlijkheid. Dit gebeurt zodra spirituele zoekers uit alle delen van de aardbol naar India komen.
Om dit werk voort te zetten moet Darjeeling/India de verbindingen met de lagere centra – Genève, New York en Tokyo – versterken. Er is al een sterke verbinding met Londen, afgedwongen tijdens de periode van de Britse overheersing. Zodra synthese plaatsheeft zal Darjeeling deze energieën doorsturen naar de hoofdcentra.
4. De zielestraal van India is 1 en dit is ook de kracht die haar brandpunt in Darjeeling heeft. De kracht van de Eerste Straal is gecentreerd in Shamballa – “het centrum waar de wil van God gekend wordt”. Het doel van Darjeeling als Ajna Centrum van de wereld is het ontvangen van Shamballa kracht die vanuit het hoofdcentrum van de wereld wordt uitgestort. Bailey zei:

“Het sleutelwoord van India is “Ik verberg het licht”… Als de intentie en het doel van het grote Leven dat door Shamballa werkzaam is uitgevoerd wordt en zich in het proces van uitdrukking bevindt, zal er een licht worden geopenbaard zoals er nooit een gezien of gekend was… het Licht van het Leven zelf”[31]De Bestemming der Volkeren, blz.98-99.
5. Het Ajna Centrum verdeelt Straal 4[32]Esoterische Psychologie 2, blz.521. Darjeeling wordt geregeerd door Schorpioen, de drager van de 4e Straal[33]De Bestemming der Volkeren, blz.93, en is daarmee de enige van de vijf steden die dit doet. Dit klopt want de Vierde Straal regeert de Ziel van het Oosten[34]De Bestemming der Volkeren, blz.100.
6. Darjeeling is “de jongste stad” van de vijf, gesticht in de 19e eeuw tijdens de Britse overheersing als een toevluchtsoord om de hitte van de zomer op de vlaktes te ontvluchten. Dit komt overeen met het feit dat in de opeenvolging van de chakra-ontwikkeling het Ajna Centrum pas na de lagere centra tot volle ontwikkeling wordt gebracht. Het is daarbij, vergeleken met de andere, een zeer kleine stad, wellicht in overeenstemming met de kleine groep van mensen op Aarde waarvan de persoonlijkheid al geïntegreerd is en die met hun zielen samengesmolten zijn.
7. Darjeeling is gelokaliseerd op een zeer heilige plaats op aarde – een andere reden waarom het Ajna Centrum op deze plek past. De Hiërarchie (of Broederschap) verblijft in de Himalaya. Zij symboliseert nu het hoofdcentrum van de mensheid[35]Een Verhandeling over Witte Magie, blz.276. Het Ajna Centrum ligt vlak bij het hoofdcentrum. Darjeeling bevindt zich zeer dicht bij de Broederschap en is aan de voet van de Himalaya gelegen.
“Het centrum in Darjeeling is in occulte termen “vibrerend”, maar dit geschiedt in reactie op betrekkelijke nabijheid van de Himalaya-Broederschap”[36]Het Naar Buiten Treden van de Geestelijke Hiërarchie, blz.678.
Darjeeling
Als het Kroon Centrum het Koningscentrum is, dan is Darjeeling de Koningin ervan. Deze wordt liefderijk wel “De Koningin van de Heuvels” genoemd[37]Travel Guru’s Mantras, 20 Maart 2007.
8. De naam Darjeeling is afgeleid van “Dorjeeling”, wat betekent de plaats van de Dorje. Het beroemde Boeddhistische Klooster dat bovenop de uitkijkheuvel stond was onder deze naam bekend[38]http://www.exploredarjeeling.com/history.htm. In het Boeddhisme is de vajra of dorje het symbool van Vajrayana, één van de drie hoofdstromingen van het Boeddhisme, de “Weg van de Donder” of de “Diamanten Weg” en kan verband houden met de overdonderende ervaring van verlichting.[39]Wikipedia
De beschrijving die Bailey van het Ajna Centrum geeft luidt:
“Twee echte kroonbladeren, samengesteld uit 96 kleinere kroonbladeren… Zij spreiden zich naar rechts en naar links uit als de vleugels van een vliegtuig”[40]Esoterische Genezing, blz.149.
De dorje staat met recht symbool voor het Ajna Centrum.
Dorje
9. De wereldse taak van Darjeeling/India.
Deze is om werkzaam te zijn als een integrerend en spiritueel punt van ontwikkeling voor alle mensen in de wereld. Het verspreidingswerk van de Oude Wijsheid gaat reeds meer dan een eeuw voort, met uitzonderlijk resultaat. De meest voor de hand liggende toegang tot Darjeeling wordt gevormd door Londen/Engeland, het hypothetische wereld Keel Centrum. Zij zijn eng met elkaar verbonden omdat de zielen van zowel Engeland als Darjeeling op de Wijsheidsstraal staan. Daarbij vindt de Straal van Macht zijn centrum in Londen[41]De Bestemming der Volkeren, blz.97, en is deze als zielestraal van India gecentreerd in Darjeeling[42]De Bestemming der Volkeren, blz.97. Engeland was het centrum van verspreiding van de Oude Wijsheid, die vanuit India naar het Westen uitstraalde en dit veroorzaakte een tocht terug van spirituele reizen, door zovelen ondernomen naar India. Zo straalde Londen (Keelcentrum) de Wijsheid uit naar de lagere centra, en voert zijn taak uit door de kracht vanuit de lagere centra terug naar Darjeeling (Ajna) over te brengen.

2. GENEVE – Hartcentrum

De functie van het Hartcentrum
Hartcentrum – tweede straal – Zon[43]Esoterische Astrologie, blz.517. Tweede Straal van Liefde-Wijsheid Hartcentrum[44]Esoterische Psychologie 2, blz.521. Schoonheid wordt via het Hartcentrum beheerst[45]Esoterische Genezing, blz.569. Het is het orgaan van samensmelting[46]Esoterische Genezing, blz.160. De nieuwe Groep van Wereld Dienaren die het Hartcentrum en “het centrum tussen de wenkbrauwen” van het etherisch lichaam van de menselijke familie vestigt[47]Een Verhandeling over Witte Magie,blz.589. Genève wordt geregeerd door Leeuw en heeft een eerste straals-ziel[48]De Bestemming de Volkeren, blz.93; zij drukt de tweede straal van Liefde-Wijsheid (op dit moment nog vruchteloos) uit[49]De Bestemming de Volkeren, blz.96.

Punten die Genève kwalificeren als het Hartcentrum:
1. Het Hartcentrum verdeelt de 2e Straal van Liefde/Wijsheid. Deze straal is geconcentreerd in Genève, hoewel de uitdrukking ervan op dit moment naar verluidt nog vruchteloos is. De plattegrond laat Genève in Zwitserland zien in het “hart” van Europa.
Zwitserland
2. De functie van het Hartcentrum is het verspreiden van Liefde-Wijsheid en het samenbrengen van de mensen in eenheid en goede wil, zo dat zij “samengesmolten” kunnen worden in een harmonieuze verhouding.
3. Dit is ook de spirituele taak van Genève. Haar esoterische motto luidt “Ik zoek om te verbinden, te vermengen en te dienen”. Vandaag is haar naam synoniem met al deze mooie kwaliteiten. Gewoonlijk wordt zij de “Hoofdstad der Vrede” genoemd vanwege het wereldwijde centrum voor diplomatie en internationale samenwerking en talrijke internationale organisaties, waaronder de hoofdkwartieren van veel kantoren van de Verenigde Naties en het Rode Kruis. Het is ook de plaats waar de Geneefse Conventies werden getekend, die voornamelijk gaan over de behandeling van oorlogsslachtoffers en krijgsgevangenen.
4. Genève ’s exoterische motto “licht na de duisternis” werd geformuleerd tijdens de Reformatie en bevestigt het belang om de duisternis van het kwaad en de onwetendheid te overwinnen en te streven naar het licht van rechtvaardigheid en vrijheid. Zo zien we de Zon (Geest) in het wapen oprijzen in victorie – de Zon als symbool van Leeuw, het teken dat de ziel van Genève regeert.
Wapen-Geneve
5. Ook zien we een draak in het wapen, het symbool van de machtsstraal. Genève heeft een eerste straals-ziel die het mogelijk gemaakt heeft om het voortouw te nemen in internationale aangelegenheden.
6. Het Meer van Genève en de stad zelf zijn van een buitengewone schoonheid. Dit valt te verwachten in een streek die als kanaal dient voor goddelijke Liefde. Genève wordt wel eens de Stad aan het Meer genoemd en water is gerelateerd aan mededogen en liefde.
geneve-stad
7. Genève ’s taak in de Wereld.
Als planetair Hartcentrum maakt Genève grote vooruitgang en heeft het zichzelf geplaatst in de rol van wereld vredecentrum. Maar er is nog een lange weg te gaan. Het wereldhart is niet voorbestemd om volledig in werking te treden tot aan het volgende grote ras – het zesde, wanneer de intuïtie door de mensheid als geheel ontwikkeld moet worden. Als Hartcentrum heeft zij duidelijk een wereldfunctie, maar haar bijzondere doel is het omhoog werken van energie uit de Zonnevlecht, naar zichzelf. Met andere woorden de mens helpen om boven zijn persoonlijke zelfzuchtige wensen uit te stijgen en omvattender en onzelfzuchtiger binnen het geheel te zijn. Vanuit dit oogpunt bezien heeft zij een bijzondere verbinding met New York / de Verenigde Staten, de hypothetische Zonnevlecht. Gedurende de laatste decennia hebben de VS geprobeerd enkele van de humanitaire wetten van Genève en de Verenigde Naties te omzeilen, een aanwijzing dat er nog geen stroming is tussen het Wereldhart en de Zonnevlecht.

3. LONDEN – Keelcentrum

Functie van het Keelcentrum
Keelcentrum – derde straal – Saturnus / Aarde[50]Esoterische Astrologie, blz.517. In Arische tijden is het Keelcentrum snel ontwaakt[51]Esoterische Genezing, blz.169. Een punt van overdracht[52]Esoterische Psychologie 2, blz.549. Het Ajna Centrum richt de abstracte energie van de vijf centra langs de ruggengraat omhoog en is de zetel van de persoonlijkheidsmacht[53]Esoterische Psychologie 2, blz.553. Het Ajna Centrum (de synthese van de persoonlijkheidsmacht als deze sterk ontwikkeld wordt)[54]Esoterische Genezing, blz.172 De energie van het centrum aan de basis van de ruggengraat moet gewekt worden en langs de ruggengraat via het Ajna Centrum omhoog naar het hoofdcentrum geleid worden[55]Esoterische Psychologie 2, blz.523. Het Ajna Centrum vormt de verbindingen tussen de Spirituele Triade (de expressie van de Monade in de vormeloze werelden) en de persoonlijkheid[56]Esoterische Genezing, blz.148. Het Ajna Centrum van de Heer der Wereld is net begonnen zich op een herkenbare manier door de Nieuwe Groep van Wereld Dienaren uit te drukken[57]De Stralen en Inwijdingen, blz.368. Londen: geregeerd door Tweelingen heeft een tweede straals-ziel[58]De Bestemming der Volkeren, blz.93; De Eerste Straal van Wil Of Macht is met zijn bouwende aspect geconcentreerd in Londen[59]De Bestemming der Volkeren, blz.97.

Punten die Londen kwalificeren als het Keelcentrum:
1. De derde straals-invloed die gewoonlijk door het Keelcentrum stroomt wordt in Londen meer tot uitdrukking gebracht dan in New York of Tokyo. De Derde Straal is de drukste en actiefste straal evenals Tweelingen, het teken dat Londen regeert. Gedurende haar geschiedenis was Londen de drukste en actiefste stad die haar netten ver uitwierp om te koloniseren, handel te drijven, te plunderen en te bevolken. Een groot handelscentrum dat door velen beschouwd wordt als het belangrijkste financiële centrum in de hedendaagse wereld[60]www.louisgroupint.com/…/financialservices200712/GlobalFinIndex.pdf.
Londen
De Derde Straal brengt de intelligentie tot ontwikkeling en Tweelingen is het teken van communicatie. Het Britse schoolsysteem – belichaamd door de beroemde colleges van Eton, Cambridge en Oxford heeft de standaard gezet voor de Westerse wereld. Een ander belangrijk feit dat Londen gewicht geeft als Keelcentrum is dat de Engelse taal ongetwijfeld de universele taal is.
2. Het Keelcentrum is een overdrachtscentrum – het ontvangt energieën en geeft ze door, en Londen is door veel mensen en rassen doorkruist gedurende haar lange geschiedenis. Bovendien zijn de inwoners ervan erg mobiel als reizigers, pioniers, koop- en handelslui.
3. Dit centrum is ook een centrum van “samensmelting” en Londen is het centrum van een Gemenebest van Naties, samengesteld uit vele verschillende rassen.
4. Tot relatief kortgeleden was Engeland de supermacht in de wereld – ten gevolge van de invloed van de Eerste Straal van Wil of Macht. Zelfs tegenwoordig geniet het land nog aanzienlijk internationaal aanzien. De Tower van Londen, de “Witte Toren” is een uitdrukking van deze macht en misschien wel een vervormde reflectie van Shamballa[61]Het Naar Buiten Treden van de Geestelijke Hiërarchie, blz.407 – LH: De Eerste Straal is verbonden met Shamballa, de “Witte Stad”.
5. Saturnus regeert het Keelcentrum en de Britse gereserveerdheid, de “stiff upper lip”, typische Saturnuskwaliteiten zijn legendarisch.
Saturnus regeert ook Wet en Orde, en de Magna Carta uit 1215, het grote Charter der Vrijheid, wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste wetsdocumenten in de geschiedenis van de democratie en als basis waarop de Engelse Wetgeving is gebaseerd. Bovendien wordt het Engelse Rechtssysteem gebruikt in de meeste landen van de Commonwealth en de Verenigde Staten. Zij heeft de standaard gezet voor de “beschaafde wereld”.
Stadswapen van Londen

6. Het exoterische motto van Londen op haar Wapen is “Heer, leid ons”. Het esoterische motto is eenvoudig “Ik dien”[62] De Bestemming der Volkeren, blz.97. Bailey hierover: “Het is de dienst van het geheel die tegen grote kosten wordt bedreven. Vandaar het feit dat de regeringen van vele landen tijdens de oorlog asiel kregen in Groot Brittannië”[63] De Bestemming der Volkeren, blz.97.
Het opnemen van mensen en naties die lijden is een typische functie van de 2e Straal en Londen heeft deze als ziele-straal.
Het gevecht voor hogere principes geschiedde met hoge kosten. Door feitelijk aan Duitsland de oorlog te verklaren ging Engeland economisch failliet. Het werd debiteur van de Verenigde Staten. Deze actie was een groot offer. De bereidheid tot vechten – en desnoods tot sterven voor de principes, is zichtbaar in het Wapen van Londen. In het midden ervan is het Kruis van St. Joris te zien. St. Joris was, zoals bekend, de soldaat-martelaar van de kerk en het kruis geldt als universeel offersymbool.
Maar er zijn ook twee machtige draken te zien en zij symboliseren de Machtsstraal. Deze kracht is noodzakelijk want het spirituele doel van Londen is om de wereldorde te vestigen van intelligente rechtvaardigheid en eerlijke economische verdeling.

“De kracht die gecentreerd is in Londen is die van de Eerste Straal van Wil of Macht in zijn bouwende hoedanigheid. De energie die zichzelf uitdrukt door dit machtige rijk zal in staat zijn om een wereldorde van intelligente rechtvaardigheid en eerlijke economische verdeling te vestigen. Het sleutelwoord van deze kracht is “Ik dien”[64]De Bestemming der Volkeren, blz.97.
7. De wereldse taak van Londen
De energieën van de lagere chakra’s kennen twee stappen van overdracht: vanuit het Heiligbeencentrum naar de Zonnevlecht en vervolgens naar het Keelcentrum[65]Esoterische Psychologie 2, blz.531. Daarna laat het Keelcentrum de energieën door naar de Ajna. Londen heeft niet alleen een speciale relatie met Darjeeling, maar ook met New York / VS. Er bestaat een grote mate van vertrouwen en genegenheid tussen deze twee naties – zij hebben allebei hun ziel op de Straal van Liefde en Wijsheid. Zij vormen ashramische broeders. Dit alles laat zien dat de overdracht van energie vanuit de Zonnevlecht naar de Keel goed vooruitgaat. Londen doet zijn werk.

4. NEW YORK – het Zonnevlechtcentrum

De functie van het Zonnevlechtcentrum
Zonnevlechtcentrum – zesde straal – Neptunus / Mars[66]Esoterische Astrologie, blz.517. De zesde straals-invloed diende om het menselijk denkvermogen op een ideaal te richten, bijvoorbeeld een individueel offer of dienstbetoon[67]Esoterische Psychologie 2, blz.358. Verlangen (emotionele of astrale gevoeligheid) komt via het zonnevlechtcentrum in het fysieke lichaam naar binnen. Hierdoor wordt de mens verbonden met het hele astrale gebied en daarmee aan de wereld van begoocheling[68]Esoterische Genezing, blz.429. Een punt van overdracht[69]Esoterische Psychologie 2, 549, een centrum van versmelting[70]Esoterische Genezing, blz.149. In Atlantische tijden ontwikkelde het zich tot grote hoogte[71]Esoterische Genezing, blz.169. De Zonnevlecht heeft twee taken: 1. De energieën van de twee lagere krachtcentra vermengen en samensmelten, en 2. Deze versmolten energieën omhoog brengen en ervoor zorgen dat ze, gemengd met de energieën van de andere en hogere centra het hoofd bereiken[72]Een Verhandeling over Witte Magie, blz.98. Het ontwaken van het Hartcentrum en het verplaatsen van de zonnevlecht-energie naar dat centrum[73]Esoterische Psychologie 2, blz.339. Het Zonnevlechtcentrum is het krachtigste omdat dit het afrekenkantoor is voor de krachten van de persoonlijkheid[74]Esoterische Genezing, blz.127. De Joden: zij vestigen als geheel de Zonnevlecht van de planetaire Logos[75]Het Naar Buiten Treden van de Geestelijke Hiërarchie, blz.87. Pluto is werkzaam in combinatie met de Zonnevlecht. New York: geregeerd door Kreeft met een tweede straals-ziel[76]De Bestemming der Volkeren, blz.93; de Zesde Straal drukt zich uit door New York[77]De Bestemming der Volkeren, blz.97, en de persoonlijkheidsstraal van de VS is de Zesde[78]De Bestemming der Volkeren, blz.59.

Punten die New York kwalificeren als de Zonnevlechtchakra:
1. De astrale Zesde Straal stroomt door het Zonnevlechtcentrum. Het is de persoonlijkheidsstraal van de VS en de kracht ervan is geconcentreerd in New York. Vergeleken bij de Britse gereserveerdheid en Oosterse ondoorgrondelijkheid zijn Amerikanen zichtbaar het emotioneelst (volgens de auteur). Van de drie nationale centra Tokyo, Londen en New York is deze laatste de favoriet bij uitstek voor de Zonnevlecht.
2. Het astrale gebied is het “watergebied” en het hart van New York – Manhattan – is omgeven door water. Rondom New York bevindt zich in totaal meer water dan bij welke andere stad ook.
New York
3. New York is de plaats waar twee rivieren bij elkaar komen (De East en de Hudson) en zich vermengen. [Zie de afbeelding]. Bailey verwijst naar twee energiestromen die in de Zonnevlecht bij elkaar komen en zich daar vermengen.

“De neerdalende stroming van het leven vanuit het hart en de stroom van levengevende energie vanuit de milt komen samen… in de zonnevlecht-omgeving; van daaruit gaan ze op een bepaald punt in het leven van de gevorderde aspirant definitief samen als één stroom”[79]Esoterische Psychologie 2 blz.65-66.
4. De Verenigde Staten van Amerika vormden het centrum van het oude Atlantis en zij erfden de psychische atmosfeer en oude religies, zoals spiritisme, van dat continent. Het Zonnevlechtcentrum kwam ten tijde van Atlantis tot ontwikkeling en het is niet onredelijk om te denken dat het in dezelfde omgeving gebleven is.
“De spiritistische beweging… begon op het Amerikaanse continent. De Verenigde Staten van Amerika vormden het centrum van het oude Atlantis en hier bleef een psychische en oude religieuze vorm bestaan en gedurende vele eeuwen krachtig voortleefde in dat deel van de wereld”[80]De Bestemming der Volkeren, blz.46.
5. Het vurige baken is een Zesde-straals symbool dat geloof, hoop en bescherming symboliseert. Het Baken van Hoop, New York’s Vrijheidsbeeld, is het beroemdste baken ter wereld. Het vormt de volmaakte representatie van het motto van de VS dat luidt: “Ik verlicht de weg”[81]Esoterische Astrologie, blz.523. Het doel van Zesdestraals-discipelen is om anderen te geleiden naar het licht van liefde en wijsheid en dit lot wacht de Verenigde Staten.
Vrijheidsbeeld
6. De Zonnevlecht is een grote plaats van afrekening. De VS hebben miljoenen immigranten en vluchtelingen uit andere landen opgenomen en hun pijn en lijden geabsorbeerd en uitgewist.
7. Uiteindelijk moet het Zonnevlechtcentrum opgetrokken worden naar het Hartcentrum. Het succes hiervan kan afgemeten worden aan de verhouding tussen de VS en Genève en tussen de VS en de Verenigde Naties, die hun belangrijkste hoofdkantoor buiten de New York in Genève hebben. Wij zullen te weten komen wanneer de wereldomvattende zonnevlecht-energie met succes naar het Hartchakra wordt doorgegeven, zodra de VS serieus werk maken van het respecteren van de mensenrechten en principes, zowel in woord als in daad.
8. Bailey betoogde dat het Joodse Ras symbool stond voor het Zonnevlechtcentrum en verklaart de aantrekkingskracht van New York voor de Joden. Volgens een recent Amerikaans-Joods jaarboek overzicht leven er tegenwoordig 6,4 miljoen Joden in de Verenigde Staten; ongeveer één miljoen meer dan in Israel en de meesten daarvan leven in New York – 1.618.000[82]http://www.allbusiness.com/middle-east/israel/3993296-1.html. De stad herbergt daarmee een van de grootste concentraties van Joodse bevolking.
Sokkel Vrijheidsbeeld
9. De Zonnevlecht-chakra telt tien kroonbladeren, het aantal kleinere hoekpunten van de sokkel waarop het Vrijheidsbeeld staat.
10. Mars en Neptunus regeren de Zesde Straal evenals de fundamentalistische religies uit het Vissentijdperk. Mars creëert ressentiment en het verlangen om de “ongelovige” te doden of te verslaan. Dit verklaart voor een deel de oorlog tussen de VS – met al zijn fundamentalistische religies – en de Moslims, eveneens een fundamentalistisch geloof.
Bailey hierover:
“De Zesde Straal is ofwel strijdlustig en actief ofwel mystiek, pacifistisch en onbetekenend, en deze twee aspecten bepalen tegenwoordig de Verenigde Staten”[83]De Bestemming der Volkeren, blz.97-98.
11. Op de 11e September 2001 om 08:42 ’s morgens werd het World Trade Centre aangevallen door Al Qaida.(Merk op dat de twin-towers op de eerste foto van New York te zien zijn.) Dit kwam duidelijk tot uitdrukking op de horoscoop van de VS (Onafhankelijkheidsdag horoscoop, 05:10 ’s morgens, Boogschutter ascendant in het 12e huis) met het Pluto in transitie op de Ascendant, het zielepunt.
Dit was een Plutonische gebeurtenis – Pluto geeft de vernietigende kracht van de Eerste Straal door en we weten dat Pluto aantrekkingskracht heeft op het Zonnevlecht-chakra als een mens (of de mensheid) spiritueel tot leven komt.
“Pluto is werkzaam in combinatie met de Zonnevlecht. Hij wordt actief in het leven van de mens als deze “levend in hogere zin” wordt…”[84]Esoterische Astrologie, blz.78.
De symboliek spreekt voor zichzelf. Op de ene of andere manier was New York als het wereld-Zonnevlechtcentrum voorbestemd om binnen te gaan in de “rook en duisternis van Pluto” opdat de mensheid als geheel “in waarheid zou kunnen leven in het verheven land van het licht[85]Esoterische Astrologie, blz.78.” Dit is een grote dienst en offer, door de VS aan de mensheid bewezen (Zesde Straal en Neptunus). Het was schandelijk dat de politici van die dagen een zesdestraals reactie gaven en door middel van Mars vergolden (de invasie in Irak) – een niet-heilige planeet als heerser van de zonnevlecht. Het valt te hopen dat de regering van Obama het internationale recht zal respecteren en als dat het geval is, zal dat een aanwijzing zijn dat de energie naar het globale Hartcentrum, Genève, wordt doorgegeven.
12. De taak van New York in de Wereld.
Het hypothetische Zonnevlecht-centrum, New York / VS heeft als taak om een positief effect te bewerkstelligen op Tokyo / Japan, het Heiligbeencentrum teneinde het lagere chakra ermee te versmelten. De verhouding hiertussen was moeilijk en bijzonder. Beide hebben het reactieve Idealisme en de devotionele Straal in hun opmaak en omdat ze vechten, trekken ze ook naar elkaar toe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de strijd om de overheersing tussen deze twee centra beslist toen de VS een atoombom op Japan gooiden. Dit was vermoedelijk een herhaling van een oorlog in Atlantis. Na de oorlog nam Japan veel van Amerika’s democratische principes over en werd opener en positief betrokken naar de wereldgemeenschap. Dit wijst erop de versmelting van de Zonnevlecht met het Heiligbeencentrum plaatsheeft. De Verenigde Staten zijn doende om Japan en de wereld spiritueel naar een hoger plan te tillen.

5.TOKYO – Het Heiligbeencentrum

De functie van het Heiligbeencentrum
Heiligbeencentrum – Zevende Straal – Uranus[86]Esoterische Astrologie, blz.517. In Lemurische tijden…was het Heligbeencentrum de overheersende factor[87]Esoterische Psychologie 2, blz.339. De energie van het Heiligbeencentrum (die het seksuele leven en de organen betrokken bij fysieke creatie regeert) moet naar boven gebracht worden naar het Keelcentrum[88]Esoterische Psychologie 2, blz.523. Het dierlijk verlangen ter bevrediging van de dierlijke begeerte, stoffelijk verlangen tot bezitsvorming en tot de luxe van het bestaan, het verlangen naar “dingen” voor comfort en economische zekerheid, sociale en religieuze beheersen de meeste mensen. De mens staat onder de invloed van de dichtste vorm van maya en de krachten van zijn driftleven liggen geconcentreerd in het Heiligbeencentrum[89]Begoocheling, een Wereldprobleem, blz.149. Een laag geëvolueerd dierlijk menstype[90]Esoterische Genezing, blz.45. Tokyo: geregeerd door Kreeft met een Zesdestraals Ziel en het brandpunt gericht op de destructieve kant van de Eerste Straal.

Punten die Tokyo kwalificeren als Heiligbeen-centrum:
1. Dit is de minst geëvolueerde van de vijf chakra’s en Japan is het enige vierde Wortelras-centrum van de vijf steden. De andere behoren alle tot het Vijfde Wortelras. Dat wil zeggen dat het gedrag van de burgers van de stad en het land van het Heiligbeen-centrum in zeker opzicht minder ver gevorderd zijn dan die van de andere chakrasteden. Dit is te meer evident in het seksuele gedrag dat op deze chakra heerst. De brute behandeling door de Japanners van de “troostmeisjes” is een goed voorbeeld hiervan.
a. “Troostmeisjes” is een uitdrukking voor vrouwen die in Japanse bordelen werkten, met name die vrouwen die door de Japanse militairen tot prostitutie gedwongen werden als een vorm van seksuele slavernij gedurende de Tweede Wereldoorlog. Men schat dat slechts 25 procent van de troostmeisjes overleefde en dat de meesten ervan geen kinderen meer konden krijgen tengevolge van meervoudige verkrachtingen of opgelopen ziektes. Volgens de Japanse soldaat Yasuji Kaneko “gilden de vrouwen het uit, maar maakte het voor ons niet uit of de vrouwen stierven of in leven bleven. Wij waren de soldaten van de keizer. Wij verkrachtten zonder terughoudendheid zowel in de militaire bordelen als in de dorpen.” Slaag en fysieke martelingen werden gewoon gevonden.[91]http://en.wikipedia.org/wiki/Comfort_women#cite_ref-37
b. De omvang van de Japanse barbarij en wreedheid tijdens de Tweede Wereldoorlog is schrijnend – executies, onthoofdingen, kruisiging, het uitrukken van ingewanden, medische experimenten, marteling door verkrachting waren gewoon. De wetenschapper Yuki Tanaka zei dat de spanning van het slagveld en militaire tradities samenspanden met culturele en historische factoren om van gewone soldaten oorlogsmisdadigers te maken[92]Hidden Horrors: Japanese War Crimes in WWII, Yuki Tanaka. Vanzelfsprekend gold dit niet voor het hele ras maar het bewustzijn creëert zijn eigen regels als het in de waan verkeert dat er geen consequenties verbonden zijn aan zijn activiteiten.
2. Het Heiligbeencentrum wordt beheerst door Uranus, die substantie verbrijzelt en verandering en chaos brengt. Dit drukte zijn stempel op Tokyo. Lees de volgende beschrijvingen.

De stad heeft geen centrum, geen masterplan. Als een stad zonder centrum en zonder visie bestaat Tokyo’s enige raison d’être uit groei. En groeien doet zij… Hoewel chaotisch en onvoorspelbaar komt het moderne Tokyo op vanuit de krakkemikkige uitgestrektheid van lage houten stulpjes, heiligdommen en marktpleintjes. Platgegooid in de laatste dagen van 1945 werd Tokyo bij gebrek aan een uniform ontwerp of bouwvoorschriften een vlakte waarop architecten hun modernistische eigenaardige ontwerpen uitspreidden. De stad zag avant-garde structuren verschijnen direct naast schilderachtige noodles winkeltjes en rijstverkopers; terwijl Shibuya, nog niet lang geleden een rustig dorpje bekend om zijn theehuisjes, binnen 50 jaar getransformeerd is tot een grote hoeveelheid neonverlichting, videoschermen, warenhuizen, liefdeshotels en tienermodezaken. “Je kunt alles doen wat je maar wil”[93]http://metropolis.co.jp/tokyofeaturestories/382/tokyofeaturestoriesinc.htm.
Tokyo is een stad die opvalt door zowel zijn hectares met saai beton als door zijn schreeuwerige neonlichten. Dit gegeven bracht Donald Richie ertoe Tokyo te beschrijven als
“een monsterachtige magische hoofdstad van kitsch, die pulseert met het modieuze, het valse en het schitterende”[94]http://www.visi.co.za/FrontEnd/InsideAndLifestyle.aspx?NewsID=25&CatID=19&ImgID=48.
3. Het Heiligbeen-centrum heeft zes kroonbladeren. De eerste afbeelding is gemaakt naar aanleiding van de beschrijving van het centrum door een helderziende, de tweede is die van de vlag van Tokyo, de zon die uitstraalt in zes stralen.
beschrijving centrum TokyoVlag van Tokyo

4. De straal die het meest met het Heiligbeencentrum geassocieerd wordt is de Zevende Straal van fysieke manifestatie en de kleur ervan is paars, de achtergrondkleur van de vlag.
5. Tokyo’s taak in de wereld.
In breder verband is de taak van Tokyo om door te gaan met het ontwikkelen van nauwe banden, vooral met de Verenigde Staten, en openlijker te integreren met de wereldgemeenschap als geheel.

6. Het Zesde en Zevende Centrum.

Bailey betoogde dat twee centra (LH: het Zesde en het Zevende) nog relatief in rust zijn voor wat betreft enig effect op de wereld en dat het ene op een dag gevonden zal worden in Afrika en het andere vele miljoenen jaren later in het gebied van Australië.[95]De Bestemming der Volkeren, blz.96
Het lijkt erop dat de laatste twee centra die volledig moeten ontwaken het Hart en het Hoofd zijn; bovendien is het wortelcentrum geopend. (zie de alinea “Bewustzijn ontwikkelt zich door de chakra’s, door middel van de Wortelrassen”.) Geneve werd altijd genoemd als het Hartcentrum en als dit klopt zal dit centrum tot volle kracht komen in de eerstvolgende ronde in het Zesde Wortelras. Dit laat het Hoofd- en Wortelcentrum als plaatsen over om geïdentificeerd te worden – Ik vermoed dat Bailey aan deze twee centra refereerde in het vorige citaat. De vraag die opkomt is: welk centrum wordt ontdekt in Australië en welk in Afrika?

Oppervlakkig beschouwd lijkt dit wel duidelijk – Afrika / wortel; Australië / hoofd.
Het meest onontwikkelde continent en de meeste onontwikkelde mensen zijn te vinden in Afrika, en we weten dat de basis van de ruggengraat praktisch geheel in rust en onontwikkeld is… Daarbij wordt Afrika de wieg van de Mens en de Beschaving genoemd. De mens liep hier het eerste rond. Het lijkt te kloppen dat het laagste en meest mysterieuze centrum, het vuur van de stof huisvestend – de kundalini of het slangenvuur[96]Een Verhandeling over Kosmisch Vuur, blz.183 zou op dit donkere en mysterieuze continent gevonden worden.
Daarmee zou Australië de vertegenwoordiger van het hoofdcentrum worden. Het is een geschikte kandidaat. Het is een moderne westerse democratie en spiritueel gevorderd – we weten dat samen met Nieuw Zeeland en de Westelijke VS het zesde onderras van het Arische ras hier aangetroffen zal worden, evenals een gevorderde esoterische meditatieschool. Het opengaan van het centrum in Australië mag dan nog wel miljoenen jaren duren, maar het soort ontwikkeling dat te verwachten is rondom de Kruinchakra – het pad waarover de Monade het persoonlijkheidsleven benadert, is te zien in de mensen van dit Zuidelijke continent.
Of zou het omgekeerde het geval kunnen zijn? – Afrika / hoofd; Australië / wortel.

In de volgorde waarin de chakra’s zich ontvouwen komt het hoofdcentrum het eerst en uiteindelijk wordt de wortel geopend, hetgeen gebeurt als het slangevuur of kundalini oprijst. Zou dit kunnen betekenen dat het hoofdcentrum aangetroffen wordt in Afrika en het wortelcentrum in Australië? Er is een dwingende reden waarom dit omgekeerde correct zou kunnen zijn en dit heet Uluru. Voor de Aboriginals van Australië betekent Uluru “Slang van de Rots”.[97]http://www.mysteriousaustralia.com/aboriginal_uru.html

UluruUluru zonsondergang
Uluru is een massieve zandstenen rots in centraal Australië die heilig is voor de Aboriginals in het gebied. Uluru, die 246 meter hoog oprijst met een omtrek van 9,4 km en een gebied van 3,33 vierkante kilometer bedekkend, is de enige en grootste rotsformatie in Australië. Zij heeft een aparte rode kleur die nog dieper wordt bij zonsondergang of zonsopkomst. Rood is de kleur die gewoonlijk geassocieerd wordt met de Wortelchakra.
Uluru-situering
Australië is een overblijfsel van het oude land van Lemurië, waar het derde Wortelras leefde[98]“Lemurië … het tegenwoordige Australië is slechts een gedeelte ervan…, Blavatsky: De Geheime Leer, blz.328 en de Australische Aboriginals zijn overblijfselen van dit Lemurische ras[99]“Zie de relicten van.. Lemuria.. in enkele van de.. aboriginals van Australië” (die) tot de laatste vertegenwoordigers van het Zevende Onderras van het Derde (Wortelras) behoren…, … Continue reading. Bailey zei dat in Lemurische tijden de religie was gebaseerd op de slang, het resultaat van de invloed van de Draak constellatie.

“Het was de draak-invloed of slang-energie, afkomstig van de constellatie Draak, die de instroom veroorzaakte van manasische of denkvermogen-energie (Zonne-engelen) in het zonnestelsel en de schepping van het mensenras door individualisatie. Deze Draak constellatie vormt de Wortelchakra van een kosmisch Wezen. Deze invloed resulteerde in de “religie van de slang” en de “Slangen of Draken van Wijsheid” in Lemurische tijden. De godsdienst had te maken met de zonne- en planetaire Kundalini of het slangevuur, de stimulatie en belevendiging van de scheppingsvuren.”[100]Een Verhandeling over Kosmisch Vuur, blz.1203-1204.
Kundalini-slang
Mythes bij de Aboriginals spreken van een krachtige en gevaarlijke slang van vaak enorme proportie die afkomstig was van dat grotere wezen, dat zichtbaar was als een donkere streep in de Melkweg. Hij openbaart zichzelf aan mensen in deze wereld als een regenboog zodra hij door water en regen beweegt, daarbij leven, dood en verandering brengend[101]Wikipedia. Voor de mensen die leven rondom Uluru is dit de intelligente Slang van de “hogere geestelijke gebieden” die een grote regenboog beschreven waarlangs hij naar de aarde omlaag glibberde. Voor hen symboliseerde de slang vruchtbaarheid en is hij de “vader en moeder” van alle levende schepselen[102]http://www.religious-tourism.com/other_pilgrimages.htm.
Er schijnt een verband te zijn tussen de slangenenergie van de Draak constellatie (de Wortelchakra in het grotere schema), en de slangenmythen en kunst van de Australische Aboriginals en met Uluru – de Slang van de Rots – een grote rode monoliet in het hart van Australië, een overblijfsel van Lemurië. Ligt de globale wortelchakra dan toch in Australië? Is Uluru de locatie van waaruit de planetaire Kundalini zal oprijzen over miljoenen jaren?

Tot slot en met verwijzing naar de Zonnevlecht en zijn taak om een synthese tot stand te brengen tussen de lagere centra en zichzelf, verwees ik naar de samenwerking tussen de VS en Japan maar zei ik in dit verband niets over het Wortelcentrum. De relatie tussen Australië (de hypothetische Wortel) en de VS (de Zonnevlecht) is heel nauw. Als ik mij niet vergis in de aanwijzing van de chakra-steden zou dit het moeten zijn.
Met betrekking tot het Centrum in Afrika zei Bailey dat het tijdstip voor Zuid-Afrika plaatsvindt in de volgende cyclus[103]Brieven over Occulte Meditatie, blz.309. Zij zei verder dat Afrika “zijn plaats zal innemen als een groot centrum van licht, schijnend in een beschaafd land”[104]Problemen der Mensheid, blz.110. Gedurende deze periode van vermoedelijk zeven eeuwen na nu zal Afrika het centrum worden van “de zuiverste vorm van occulte lering en leven”[105]Problemen der Mensheid, blz.107. Het lijkt tamelijk plausibel dat Bailey hier verwees naar de plaats van het wereld Hoofdcentrum.
De beweringen in deze verhandeling zijn speculatief maar ik heb geprobeerd om voort te bouwen op datgene waarvan ik denk bewijs gevonden te hebben in de keuzes die ik maakte. Ik vond het fijn om ermee bezig te zijn. LH

Tenzij anders aangegeven zijn de volgende verwijzingen afkomstig uit de boeken van Alice Bailey. De paginanummers verwijzen naar de oorspronkelijke Engelse uitgaven.

Noten

Noten
1 Bestemming der Volken, blz.92
2, 8 Bestemming der Volken, blz.102
3, 89 Begoocheling, een Wereldprobleem, blz.149
4 Esoterische Psychologie – 2, blz.302
5 Het hier gebruikte woord Arisch verwijst naar bewustzijn dat onderweg is naar intelligentie.
6, 7 Bestemming der Volken, blz.96
9 Esoterische Psychologie – 2, blz.339
10, 12, 13 Esoterische Psychologie – 2, blz.340
11 Esoterische Astrologie, blz.455
14 Esoterische Astrologie, blz.454
15 Esoterische Psychologie – 1, blz.218
16 Esoterische Astrologie, blz.453
17 Bestemming der Volken, blz.93
18, 43, 50, 66, 86 Esoterische Astrologie, blz.517
19 Esoterische Psychologie – 2, blz.521
20 Esoterische Psychologie – 2, blz.549
21 Esoterische Genezing, blz.200
22 Esoterische Psychologie – 2, blz.523
23 Begoocheling, een Wereldprobleem, blz.250
24 Esoterische Psychologie – 2, blz.527
25, 56 Esoterische Genezing, blz.148
26, 57 De Stralen en Inwijdingen, blz.368
27, 33, 58, 76 De Bestemming der Volkeren, blz.93
28 De Bestemming der Volkeren, blz.98
29 Esoterische Astrologie, blz.127
30 De Bestemming der Volkeren, blz.98
31 De Bestemming der Volkeren, blz.98-99
32, 44 Esoterische Psychologie 2, blz.521
34 De Bestemming der Volkeren, blz.100
35 Een Verhandeling over Witte Magie, blz.276
36 Het Naar Buiten Treden van de Geestelijke Hiërarchie, blz.678
37 Travel Guru’s Mantras, 20 Maart 2007
38 http://www.exploredarjeeling.com/history.htm
39, 101 Wikipedia
40, 70 Esoterische Genezing, blz.149
41, 42, 59, 64, 77 De Bestemming der Volkeren, blz.97
45 Esoterische Genezing, blz.569
46 Esoterische Genezing, blz.160
47 Een Verhandeling over Witte Magie,blz.589
48 De Bestemming de Volkeren, blz.93
49 De Bestemming de Volkeren, blz.96
51, 71 Esoterische Genezing, blz.169
52 Esoterische Psychologie 2, blz.549
53 Esoterische Psychologie 2, blz.553
54 Esoterische Genezing, blz.172
55, 88 Esoterische Psychologie 2, blz.523
60 www.louisgroupint.com/…/financialservices200712/GlobalFinIndex.pdf
61 Het Naar Buiten Treden van de Geestelijke Hiërarchie, blz.407 – LH: De Eerste Straal is verbonden met Shamballa
62, 63 De Bestemming der Volkeren, blz.97
65 Esoterische Psychologie 2, blz.531
67 Esoterische Psychologie 2, blz.358
68 Esoterische Genezing, blz.429
69 Esoterische Psychologie 2, 549
72 Een Verhandeling over Witte Magie, blz.98
73, 87 Esoterische Psychologie 2, blz.339
74 Esoterische Genezing, blz.127
75 Het Naar Buiten Treden van de Geestelijke Hiërarchie, blz.87
78 De Bestemming der Volkeren, blz.59
79 Esoterische Psychologie 2 blz.65-66
80 De Bestemming der Volkeren, blz.46
81 Esoterische Astrologie, blz.523
82 http://www.allbusiness.com/middle-east/israel/3993296-1.html
83 De Bestemming der Volkeren, blz.97-98
84, 85 Esoterische Astrologie, blz.78
90 Esoterische Genezing, blz.45
91 http://en.wikipedia.org/wiki/Comfort_women#cite_ref-37
92 Hidden Horrors: Japanese War Crimes in WWII, Yuki Tanaka
93 http://metropolis.co.jp/tokyofeaturestories/382/tokyofeaturestoriesinc.htm
94 http://www.visi.co.za/FrontEnd/InsideAndLifestyle.aspx?NewsID=25&CatID=19&ImgID=48
95 De Bestemming der Volkeren, blz.96
96 Een Verhandeling over Kosmisch Vuur, blz.183
97 http://www.mysteriousaustralia.com/aboriginal_uru.html
98 “Lemurië … het tegenwoordige Australië is slechts een gedeelte ervan…, Blavatsky: De Geheime Leer, blz.328
99 “Zie de relicten van.. Lemuria.. in enkele van de.. aboriginals van Australië” (die) tot de laatste vertegenwoordigers van het Zevende Onderras van het Derde (Wortelras) behoren…, Blavatsky: De Geheime Leer, blz.328
100 Een Verhandeling over Kosmisch Vuur, blz.1203-1204
102 http://www.religious-tourism.com/other_pilgrimages.htm
103 Brieven over Occulte Meditatie, blz.309
104 Problemen der Mensheid, blz.110
105 Problemen der Mensheid, blz.107