Fysieke lichaam

Het fysieke lichaam is het meest materiële deel van de mens. Dit is het enige deel van de mens dat zichtbaar is; al het andere is onzichtbaar. Door middel van dit lichaam met zijn vijf zintuigen en fysieke hersenen kan het ego in contact komen met de stoffelijke wereld, en door ervaringen daarin leren en evolueren. Het lichaam is als het ware de ‘façade’ van de samengestelde aard van de mens, het deel dat ‘op straat uitkijkt’, het deel dat ‘van de buitenkant zichtbaar is’. Achter die façade leidt de mens een innerlijk leven in zijn andere en onzichtbare beginselen.

Auteur: Hub. Pittie