Karma

Karma is de Oosterse aanduiding van de Wet van oorzaak en gevolg. De fundamentele wet die ons bestaan in dit zonnestelsel regeert. Elk van onze gedachten en handelingen zet een oorzaak in gang waarvan de gevolgen ons leven bepalen, ten goede of ten kwade. In Bijbelse termen: “Zoals u zaait, zult u ook oogsten.” In wetenschappelijke termen: “Elke actie heeft een gelijkwaardige, eraan tegengestelde reactie.”

Auteur: Hub. Pittie