Lucis Trust

Lucis Trust is een nonprofit organisatie, in 1922 in de Verenigde Staten opgericht door Alice en Foster Bailey, om als fiduciaire instelling de publicatie van de vierentwintig boeken over esoterische filosofie onder Alice Bailey’s naam te verzorgen en om activiteiten tot bevordering van juiste menselijke verhoudingen te ontplooien. Deze omvatten de Arcane School, een school voor esoterische vorming, verder Wereld Goede Wil, Driehoeken, een uitleenbibliotheek, het Beacon tijdschrift en een uitgeverij.
Deze uitgeverij werd in de vroege jaren ’20 van de vorige eeuw opgericht als de Lucifer Uitgeversmaatschappij, welke naam in 1925 werd veranderd in Lucis Uitgeversmaatschappij met hoofdvestigingen in New York City, Londen en Genève.
Teneinde zich meer te richten op het werk van de VN ontwikkelde de Lucis Trust een nieuwe weblog “Wereld Goede Wil” bij de VN die zich focust op de Nieuwe Duurzaamheidsdoelen voor de mensheid na 2015, toen de Millennium Ontwikkelingsdoelen verliepen.

Auteur: Hub. Pittie