Psychisme

Het begrip psychisme kent twee betekenissen:
1. Het geloof in een universele ziel; het toeschrijven van een ziel aan levenloze voorwerpen of fenomenen.
2. De leer die het bestaan van paranormale verschijnselen voorstelt.
Psychisme is ook de leer die betrekking heeft op de tweede van drie gnostische orden van de mensheid die, begiftigd met een ziel en vrije wil, kunnen worden gered door middel van het juiste gebruik hiervan.

Auteur: Hub. Pittie