Zwaartekracht

Zwaartekracht

Op 14 september 2015 werd een trilling van de zwaartekracht waargenomen. Herhaalde onderzoeken waren nodig om dat op 11 februari definitief bekend te kunnen maken. Dit is verheugend nieuws voor de Nieuwe Psychologie die immers van de hypothese uitgaat dat alles energie is.
De fysicus en esotericus Mintze van de Velde heeft jaren geleden deze stelling onderbouwd in zijn lezing The Electric Bridge, die op deze website nagelezen kan worden. In de geschriften van Helena P. Blavatsky en Alice A. Bailey werd al vastgesteld dat alles energie is. Verderop zijn de citaten te vinden die Mintze van de Velde gebruikte in zijn lezing.
Wat hieronder volgt is een beknopte weergave van deze lezing. Eerst de stelling van de wetenschap volgens Isaac Newton, daarna de stelling van de Oude Wijsheid.

De reguliere wetenschap

De wetenschap en met name de kosmologie gaat van de volgende grote lijnen uit:
De evolutie en het tegenwoordige gedrag van sterrenstelsels, sterren en planeten is hoofdzakelijk een gevolg van de zwaartekracht. Iedereen heeft op school de wetten van Newton (klassieke zwaartekracht) geleerd, die later uitgebreid werden met de speciale en algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein.
Het universum als zodanig is elektrisch neutraal. Omdat zwaartekracht het globale patroon van de hemellichamen beschrijft, vindt de huidige kosmologie het niet nodig elektrische verschijnselen in rekening te brengen – de vergelijkingen van de speciale en algemene relativiteitstheorie zijn erg ingewikkeld en voegen voor huis-tuin-en-keukengebruik in het dagelijkse leven weinig toe. Deze vergelijkingen, met nog een aantal discutabele aannamen, hebben een oplossing die leidt tot de Big Bang-theorie. De term “Big Bang” is oorspronkelijk door Fred Hoyle – een fervent tegenstander ervan – bedacht als spotnaam. De wetenschap kan niet verklaren, wat er vóór de Big Bang gebeurd is (de wetten van de fysica houden daar op te bestaan).

Zwarte gaten

Om de huidige verklaring van de kosmologie consistent te laten blijven met nieuwe waarnemingen, zijn zwarte gaten ingevoerd: objecten die alles absorberen, zelfs licht. Toen wat later toch straling werd waargenomen op plaatsen waar zwarte gaten vermoed werden, werd de theorie op knappe manier aangepast.
Donkere materie werd uitgevonden om de waargenomen grote rotatiesnelheid van bepaalde sterrenstelsels te verklaren. Men schatte daarbij dat ongeveer 23% van het universum uit deze donkere materie bestaat (die per definitie niet waarneembaar is), en slechts 4% zou de gewone materie zijn waaruit u en ik bestaan.
Het universum breidt zich uit en doet dat niet steeds langzamer, maar tegen de verwachting in steeds sneller. Donkere energie werd uitgevonden om de waargenomen grote uitbreidingssnelheid van de ruimte te verklaren. Men schat tegenwoordig dat 73% van het universum gevuld is met deze donkere energie.

De Oude Wijsheid, Blavatsky, Bailey en Lodge

Wat heeft de Oude Wijsheid ons in dit verband te vertellen? Alice Bailey vertelt ons: “Tijd en ruimte zijn slechts bewustzijnstoestanden”. (Alice A. Bailey: Een Verhandeling over Witte Magie, p. 9 – Engelse uitgave)

In 1877 schreef Helena Blavatsky:

“Er bestaat geen gravitatie in de zin van Newton, maar alleen magnetische aantrekking en afstoting… Het is door hun magnetisme dat de planeten van het zonnestelsel hun bewegingen in hun respectievelijke banen reguleren door het nog sterkere magnetisme van de zon, niet door hun gewicht of gravitatie”. (H.P.Blavatsky: De Geheime Leer 1:538-49)

Einstein moest toen nog geboren worden. En Helena Blavatsky vervolgt:

“Slechts gelovend in de wet van onderlinge magneto-elektrische aantrekking en afstoting… komt men tot de conclusie dat ‘universele gravitatie’ een zwakke kracht is, duidelijk niet in staat ook maar een kleine fractie van de verschijnselen van beweging te verklaren”.
We weten nu, dat de elektrische kracht inderdaad veel, duizelingwekkend veel sterker is dan de zwaartekracht. Ze verschillen 39 ordes van grootte (10 met 39 nullen). Om je een idee te geven van wat dat betekent: het is alsof je een miljoenste millimeter vergelijkt met tienduizend keer de afmeting van het ons bekende universum!
De aarde is een magnetisch lichaam; in feite, zoals sommige wetenschappers gevonden hebben, is het één grote magneet, zoals Paracelsus al zo’n 300 jaar geleden stelde. Zij is geladen met een vorm van elektriciteit – laten we het positieve noemen – die zich voortdurend ontwikkelt door spontane werking in haar binnenste, of middelpunt van beweging.

Alice Bailey schreef enige tijd later:

“Een van de komende ontdekkingen zal de integrerende kracht van elektriciteit zijn die de cohesie tussen alle vormen bewerkstelligt en elk vormleven bestendigt gedurende de cyclus van gemanifesteerd bestaan. Het veroorzaakt ook het bij elkaar komen van atomen en organismes in vormen, aldus dat opbouwend wat nodig is voor het uitdrukken van het levensprincipe”. (Alice A. Bailey: Esoteric Psychology I, p. 374, Engelse uitgave)

Enige tijd later merkte Sir Oliver Lodge zeven stadia op in de evolutie van sterren:

  1. Ether vol van intrinsieke wervelingen.
  2. Alles stroomt, beweegt, niets is statisch.
  3. Vlokken van de ether voegen zich samen tot elektrische ladingen.
  4. Deze ladingen voegen zich samen tot de atomen van de materie.
  5. Deze materie klontert samen tot wolken die roteren.
  6. Langzamerhand neemt de rotatiesnelheid toe totdat de massa’s stralen uitzenden, die losbreken in grote sterren van hoge temperatuur. Door het stralingsverlies slinken deze tot compactere sterren, waarop de kiemen van het leven geboren worden.
  7. De sterren verliezen hun substantie, worden kleiner, donkerder en verdwijnen wellicht helemaal, daarbij weer ether en straling achterlatend, zodat het proces weer van voren af aan kan beginnen.

En Sir Oliver Lodge eindigt met: “Materie heeft de neiging weer opgeslokt te worden in elektriciteit”.

Terugkerend tot Alice Bailey, die schreef:
“Vuur door wrijving wordt enigszins door de wetenschapsmensen der wereld verstaan en wij gebruiken voor onze behoeften het vuur dat verwarmt, licht geeft en beweging voortbrengt. Dit is naar de stoffelijke betekenis van het woord. Eén van de op handen zijnde ontdekkingen zal het integrerend vermogen van elektriciteit zijn, gelijk het de samenhang in alle vormen veroorzaakt en alle vormen ondersteunt gedurende de kringloop van geopenbaard bestaan. Tevens brengt het de atomen en de organismen binnen de vormen tezamen en bouwt op die manier datgene op wat nodig is teneinde het levensbeginsel uit te drukken [….]. Door bemiddeling van de zevende straal zal dit gedurende het Watermantijdperk in vollediger mate worden vrijgegeven. Eén van de eerste gevolgen zal een toenemen zijn van het begrip van broederschap en zijn werkelijke wetenschappelijke basis”.
(Alice A. Bailey: Esoteric Psychology, I, p. 373-374 – Engelse uitgave).

About the author: TanAcademy

Leave a Reply

Your email address will not be published.