Groepsbeïnvloeding

Ter overweging voor alle mensen die ten gevolge van groepsbeïnvloeding voortijdig hun leven willen beëindigen.

Groepsbeïnvloeding door zowel gedachten als gedrag heeft altijd bestaan. Onder invloed van de energieën van het Watermantijdperk wordt groepsvorming bevorderd en kunnen mensen in de wereld langs deze weg emotioneel en negatief door groepsgedachten worden bepaald.

In deze chaotische tijd, waarin vaste patronen losgelaten worden en waar niets meer zeker lijkt, hebben veel mensen het moeilijk in hun persoonlijke leven. Soms lijkt de oplossing dan om uit het leven te stappen. De overgang naar een andere dimensie lijkt de oplossing want men denkt dat er verder toch niets meer bestaat. Vanuit esoterische perspectief is er een andere hypothese.

De jaren en de taak, die de ziel in incarnatie zich ten doel heeft gesteld staan vast. Het doet er niet toe of men zich dat nu bewust is of niet. Elke incarnatie is een leerproces, vergelijkbaar met naar school gaan en zo groeit de mens evoluerend in bewustzijn van het kind-stadium naar geestelijke volwassenheid. In een omvattender perspectief bevindt zich de mensheid als geheel in verschillende stadia van de puberale fase.

Hierbij wat punten van aandacht:

Suïcide is geen besluit van de ziel, maar van de persoonlijkheid, doordat deze niet opgewassen is tegen de moeilijkheden van het fysieke leven. Dit is goed te begrijpen want het is ook vaak moeilijk. Toch is het een slechte beslissing, mede als gevolg van onwetendheid ten aanzien van de gevolgen van persoonlijk karma, want:
1. Door het leven zelf te beëindigen wordt het doel van de ziel voor die incarnatie belemmerd en gaat het hier niet zozeer om het doden van het stoffelijk lichaam, maar om het onderbreken van de geestelijke ontwikkeling. Je zou kunnen zeggen dat de persoonlijke vooruitgang een stap terug doet. Voor de ziel maakt het niets uit, want op de hogere gebieden bestaat er geen tijd.
2. Het fysieke leven afbreken zal aan de problemen niets veranderen, want na de dood komt men op dat gebied terecht waar men zich ook bevond vóór de dood, alleen nu niet met de bescherming van het fysieke lichaam. In zekere zin wordt men dan een willoos voertuig van de krachten die op het astrale gebied heersen.
3. Belangrijk: Zo’n beslissing levert géén straf van God (religie) op, maar uitstel van het eigen bewustwordingsproces. Met andere woorden men zal de opdracht en moeilijkheden van het voorgaande leven opnieuw moeten aangaan.

About the author: TanAcademy

Leave a Reply

Your email address will not be published.